Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uprzejmie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie literacko – plastycznym pt. „Wartości wychowawcze zawarte w twórczości Janusza Korczaka”.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

 • literackiej;
 • plastycznej.
 1. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. opowiadanie, wiersz, esej itp.).
 2. Praca literacka:
  • powinna być napisana w formacie *.doc/*.docx oraz dostarczona w formie wydruku komputerowego oraz na nośniku CD/DVD;
  • nie może przekraczać 5 stron wydruku komputerowego w formacie A4, wielkość czcionki 12.
 3. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (np. rysunek, grafika, malarstwo itp.) oraz w dowolnym formacie.
 4. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.

Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prof. dr hab. Józefa Zająca oraz mgr inż. Agaty Fisz Prezydent Miasta Chełm.

Celem konkursu jest:

 1. zapoznanie uczniów z działalnością Janusza Korczaka;
 2. rozwijanie zainteresowań literackich, plastycznych, historyczno-pedagogicznych uczniów inspirowanych życiem i działalnością Janusza Korczaka;
 3. rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości;
 4. promowanie młodych talentów.

Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
 2. Laureaci konkursu w kategorii literackiej oraz w kategorii plastycznej otrzymują nagrody rzeczowe.
 3. Dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach przewidziano następujące nagrody rzeczowe (książki, albumy) o wartości:
  • I miejsce – 300 zł.
  • II miejsce – 250 zł.
  • III miejsce – 150 zł.

Terminarz konkursu

Termin składania prac upływa z dniem 31 marca 2015 r. Prace można przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul. Pocztowa 54
22-100 Chełm
z dopiskiem „Wartości wychowawcze zawarte w twórczości Janusza Korczaka”.

Koszty przesyłki ponosi uczestnik konkursu.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu obędzie się w trakcie Dni Otwartych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie przy ul. Pocztowej 54A.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 r.

Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek załączyć do pracy prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej), zawierający dane uczestnika konkursu, a w szczególności: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana oraz zgodę na publikację pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie