Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uprzejmie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja praca”.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

 • kl. I-III
 • kl. IV-VI
 1. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (np. rysunek, grafika, malarstwo itp.) oraz w dowolnym formacie.
 2. Każda praca na odwrocie powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę.
 4. Ilość nadesłanych prac z jednej szkoły podstawowej jest ograniczona – do 10 prac z jednej placówki.

Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie - prof. dr hab. Józefa Zająca.
Celem konkursu jest:

 • wdrażanie do właściwego rozumienia, akceptacji i urzeczywistniania idei pracy jako czynnika stymulującego rozwój osobowy;
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych;
 • rozbudzanie postawy twórczej;
 • promowanie młodych talentów.

Nagrody

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
 • Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.
 • Dla laureatów konkursu w przewidziano następujące nagrody rzeczowe o wartości:
  • I miejsce – do 250 zł
  • II miejsce – do 200 zł
  • III miejsce – do 150 zł

Terminarz konkursu
Termin składania prac upływa z dniem 24 kwietnia 2015 r. Prace można przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm z dopiskiem „Moja praca” – konkurs plastyczny.

Koszty przesyłki ponosi uczestnik konkursu.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu obędzie się w trakcie VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne „Praca człowieka jako kategoria edukacyjna” w Chełmie przy ul. Pocztowej 54A .

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu w terminie do dnia 5 maja 2015 r.

Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek załączyć do pracy prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej), zawierający dane uczestnika konkursu, a w szczególności: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana oraz zgodę na udział w konkursie.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Do pobrania:
Formularz zgłoszenia(*.docx)
Regulamin konkursu(*.pdf)

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie