Centrum Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w terminie: 23 - 27 września 2019 r. organizuje kurs przygotowawczy z matematyki i fizyki dla studentów I roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Kurs obejmuje 30 godzin wykładów.

Odpłatność za kurs wynosi: 80 zł.

Informacje i zapisy:
Centrum Studiów Podyplomowych
22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54C, p. 208
tel. 82 565 64 72
e-mail:

Wpłaty należy dokonywać na rachunek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie nr: 82 1240 2223 1111 0000 3591 4130 w Banku PeKaO S.A. I O/Chełm z adnotacją : „kurs z matematyki i fizyki”.

Harmonogram zajęć

Kwestionariusz zgłoszeniowy z matematyki i fizyki

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie