PWSZ w Chełmie zaprasza na kursy języka polskiego na różnych poziomach biegłości językowej.

Programy kursów obejmują rozwijanie poszczególnych sprawności językowych, tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania (w tym stosowania wiedzy o języku w działaniach komunikacyjnych), a także poznawanie polskich realiów  socjokulturowych.

Kursy realizowane są w wymiarze 120 godzin.

Opłata za kurs wynosi 1250 złotych.

Terminy oraz godziny zajęć zostaną dostosowane do potrzeb zainteresowanych.

Istnieje także możliwość dostosowania liczby godzin oraz programu kursu dla grupy słuchaczy.