Kursy skierowane są do Polaków mieszkających za granicą oraz do obcokrajowców, którzy potrzebują rzetelnej i skutecznej pomocy w przygotowaniu do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Kursy prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele akademiccy - lektorzy języka polskiego.

Program kursów jest dostosowany do wymogów egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Obejmuje on doskonalenie poszczególnych sprawności, tj. rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, umiejętności praktycznego użycia poprawnych form gramatycznych, a także tworzenia wypowiedzi ustnej w oparciu o materiały tekstowe oraz ikonograficzne.

Kurs realizowany jest w wymiarze 40 godzin.

Opłata za kurs wynosi 400 złotych.

Terminy oraz godziny zajęć zostaną dostosowane do potrzeb zainteresowanych.