UWAGA

Studenci kierunku Mechanika i Budowa maszyn - uczestnicy kursu spawania metodą TIG - przesunięciu uległ termin egzaminu: z 26.03.2019 na 28.03.2019.

UWAGA

Przypominamy, że zajęcia warsztatowe dla studentów III roku kierunku Matematyka, specjalność informatyka stosowana - z zakresu modelowania i implementacji procesów w systemach klasy workflow - odbędą się 13.01 oraz 19 i 20.01.2019 r.

Informacja w zakresie oświadczeń uczestników projektu, po zakończeniu udziału w projekcie

 

Szanowni Państwo,

W związku z udziałem w projekcie pn. „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START.WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”, współfinasowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uczelnia ma obowiązek monitorować Państwa sytuację zawodową w okresie do 12 m-cy od zakończenia udziału w projekcie/kształcenia w PWSZ w Chełmie.

Zgłaszając się do projektu, zobligowaliście się Państwo do udziału w takich badaniach. Zatem, co kwartał (licząc od momentu zakończenia udziału w projekcie/ścieżki kształcenia w PWSZ w Chełmie) zwracać się będziemy do Państwa z prośbą o wypełnienie stosownych oświadczeń (przesyłanie za pomocą poczty e-mail skanów, bądź poczty tradycyjnej wydrukowanych i podpisanych przez Państwa dokumnetów). To bardzo ważne, abyście Państwo współpracowali z nami w tym zakresie.

Prosimy również o podawanie aktualnych danych kontaktowych (adresu e-mail, telefonu) – w przypadku ich zmiany. Aktualizację danych należy zgłaszać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu: 82 562 06 02.

Biuro Projektu

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI IV ROKU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN

PWSZ w Chełmie ogłasza nabór uzupełniający do udziału w projekcie „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Termin realizacji działań szkoleniowych: X.2018r.-VI.2019r.
Liczba dostępnych miejsc – 3

Więcej informacji

Lista Rankingowa - Wyniki Rekrutacji

NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START.
WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: 2017-01-01 – 2019-06-30

Wartość projektu: 773 027,13 zł

Cel projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, komunikacyjnych i z zakresu przedsiębiorczości – kluczowych z perspektywy pracodawców - u 132 studentów/studentek PWSZ w Chełmie. Projekt obejmuje zajęcia warsztatowe,  certyfikowane szkolenia i kursy, wizyty studyjne oraz dodatkowe zajęcia praktyczne z udziałem przedstawicieli pracodawców. Wszystkie działania  zakończą się walidacją nabytych kompetencji i kwalifikacji. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uzyskania liczących się na rynku krajowym i zagranicznym uprawnień, poświadczonych certyfikatami, świadectwami i zaświadczeniami od autoryzowanych przedstawicieli wiodących na rynku firm informatycznych, elektrotechnicznych i mechanicznych, dzięki którym nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy, zgodnej z wyuczonym profilem kształcenia i na satysfakcjonujących warunkach finansowych. Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu będzie objęty/-a badaniem kompetencji - przed i po zakończeniu udziału w projekcie, dzięki czemu możliwe będzie na wstępie określenie potrzeb szkoleniowych i wypracowanie optymalnej ścieżki wsparcia, dostosowanej do kierunku studiów i preferencji samych uczestników oraz na wyjściu - weryfikującym stopień nabycia zakładanych kompetencji i kwalifikacji.

Grupa docelowa: 

Wsparcie obejmuje studentów/studentki ostatnich semestrów/lat studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Matematyka (specjalności: Administrowanie Sieciowymi Systemami Komputerowymi, Informatyka stosowana) oraz  Rolnictwo i Pielęgniarstwo. 

Główne działania:

Dla kierunku Mechanika i budowa maszyn (w obrębie dwóch roczników):

 • certyfikowany kurs spawania metodą MAG – 166 h, 40 osób;
 • certyfikowany kursu spawania metodą MIG – 166 h, 40 osób;
 • certyfikowany kurs spawania metodą TIG – 166 h, 40 osób; 
 • certyfikowany kurs na uprawnienia elektryczne do 1kV – 15 h, 50 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu obsługi i programowania kontrolerów przemysłowych - 18 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu oprogramowania przemysłowego typu SCADA – 18 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu projektowania elementów rozdzielnic elektrycznych w programie 3D AUTODESK INVENTOR, realizowanych wspólnie z pracodawcą – 45 h, 10 osób;
 • zajęcia warsztatowe z wyceny kosztów produkcji elementów w programie HABER, realizowanych wspólnie z pracodawcą – 30 h, 20 osób;
 • wizyty studyjne u pracodawcy – 2 wyjazdy x 60 osób;
 • warsztaty z zakresu przedsiębiorczości – 33 h, 60 osób;
 • warsztaty z zakresu komunikacji – 22 h, 60 osób.

 

Dla kierunku Matematyka (w obrębie dwóch specjalności):

 • zajęcia warsztatowe „ORACLE”  z zakresu programowania baz danych (moduł I) – 28 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe „ORACLE” z zakresu administrowania baz danych (moduł II) – 35 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu mapowania  procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN – 30 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu zwinnego zarządzania przedsięwzięciami IT – 30 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu modelowania i implementacji procesów w systemach klasy workflow – 30 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu podstaw programowania w języku JAVA SE – 35 h, 20 osób;
 • wizyty studyjne u pracodawcy – 2 wyjazdy x 20 osób;
 • warsztaty z zakresu przedsiębiorczości – 33 h, 20 osób;warsztaty z zakresu komunikacji – 22 h, 20 osób.

 

Dla kierunku Rolnictwo:

 • zajęcia warsztatowe z zakresu praktycznego wykorzystania chromatografii cieczowej (HPLC) – 42 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu praktycznego zastosowania metod chromatografii gazowej oraz GC-MS – 42 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu sprzętu naziemnego – 16h, 15 osób;
 • wizyty  studyjne w zakładach przemysłu spożywczego – 3 wyjazdy x 20 osób;
 • warsztaty z zakresu przedsiębiorczości – 33 h, 20 osób;
 • warsztaty z zakresu komunikacji – 22 h, 20 osób.

 

Dla kierunku Pielęgniarstwo:

 • warsztaty z zakresu przedsiębiorczości – 33 h, 32 osoby;
 • warsztaty z zakresu komunikacji – 22 h, 32 osoby.

Terminy rekrutacji:  

styczeń-luty 2017 – Mechanika i budowa maszyn, Matematyka

wrzesień-październik 2017 – Rolnictwo, Pielęgniarstwo

 

UWAGA!!!

Nabory Uczestników/Uczestniczek na poszczególnych kierunkach studiów będą ogłaszane przed rozpoczęciem wsparcia, w postaci odrębnych komunikatów na stronie internetowej Uczelni/projektu, ze wskazaniem konkretnych terminów.

Pierwsze zajęcia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - już w lutym 2017 r.

Pierwsze zajęcia na Matematyka – II połowa marca/początek kwietnia 2017 r.

Kwalifikacja Uczestników na poszczególne zajęcia – zgodnie z Regulaminem. Szczegółowe harmonogramy zajęć przewidzianych na dany semestr dla kierunku ogłaszane będą na stronie internetowej Projektu i przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem Uczestnikom/Uczestniczkom.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie