Ogólne wytyczne dotyczące wyglądu pracy dyplomowej:

 • Marginesy: lewy 3cm, prawy, górny, dolny: 2,5cm
 • Czcionka: 12 Times New Roman
 • Odstęp między wierszami: 1,5 pkt.
 • Rysunki, wykresy, zdjęcia podpisane poniżej
 • Tytuł tabeli umieszczony nad tabelą
 • (Oświadczenie powinno być podpisane wraz z datą i dołączone po stronie tytułowej oraz zbindowane jako jedna całość pracy dyplomowej)
 • Złożenie pracy dyplomowej:
  • dla Centrum Studiów Podyplomowych: druk dwustronny, oprawa miękka (termobindowanie), jeden egzemplarz w formie elektronicznej, zapisany na płycie CD (podpisanej: imię i nazwisko, tytuł pracy, czas powstania pracy oraz nazwę programu, w jakim dokument jest zapisany), opakowany w kopertę,
  • dla Promotora: druk dwustronny, oprawa miękka (termobindowanie)
 • Złożenie
 • Złożenie dowodu wpłaty - opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł (na konto Uczelni: 82 1240 2223 1111 0000 3591 4130 w Banku Peka O S.A. I O/Chełm)