I KONKURS NA ESEJ GEOPOLITYCZNY

pod honorowym patronatem

Senatora RP dra hab. Józefa Zająca, profesora PWSZ w Chełmie
oraz
JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 
dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, profesora PWSZ w Chełmie 

Komunikat nr 1 z dnia 4 maja 2020 r. dotyczący wydłużenia terminu przesyłania prac w ramach Konkursu Geopolitycznego

 1. Ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydłużeniu ulega termin przesyłania prac w ramach Konkursu Geopolitycznego do 4 czerwca br.
 2. Zmianie uległa również karta zgłoszeniowa – Karta Zgłoszeniowa po zmianie (Załącznik 3)
 3. Karty zgłoszeniowe oraz prace należy przesłać tylko w wersji elektronicznej (pdf) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 15 czerwca br.
 5. Pozostałe postanowienia Regulaminu Konkursu pozostają bez zmian
ORGANIZATORZY KONKURSU

Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

CEL KONKURSU
 1. popularyzacja geopolityki wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów;
 2. rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej wiedzy badającej wpływ czynników geograficznych na prowadzenie polityki zagranicznej państw i ich zgrupowań oraz na kształtowanie się ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 3. kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł dotyczących geopolityki;
 4. promocja Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
ADRESACI KONKURSU
 • Uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych
 • Studenci

z obszaru, na którym swoją działalność prowadzi Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm

ZASADY KONKURSU

Konkurs polega na napisaniu eseju na jeden z poniższych tematów:

 • ,,Polska i Ukraina w grze mocarstw w XXI wieku”,
 • ,,Geopolityczny wymiar bezpieczeństwa zasobów naturalnych Polski”,
 • ,,Nowy Jedwabny Szlak jako narzędzie budowania potęgi Chin”,
 • ,,Rosja Władimira Putina – geopolityczne wyzwania u progu trzeciego dziesięciolecia prezydentury”.
TERMINY

Eseje można nadsyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do 21 maja 2020 r. do 4 czerwca 2020 roku na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
PTG Oddział Chełm
ul. Pocztowa 54, pok. 209

w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ,,Konkurs na esej” 
oraz
obligatoryjnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., plik w formacie pdf z podpisem uczestnika, tytuł wiadomości: Konkurs na esej.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 28 maja 2020 roku najpóźniej 15 czerwca 2020 roku.

KOMISJA KONKURSOWA
 • dr Beata Fałda – Prorektor ds. Studenckich PWSZ w Chełmie;
 • dr hab. Ignacy Kitowski, prof. PWSZ w Chełmie – członek Rady Naukowej PTG, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Ekologicznego i  Epidemiologii PTG,  Oddział Chełm PTG;
 • płk dr Dariusz Dachowicz – nauczyciel akademicki w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie;
 • mjr rez. dr Marek Gąska - nauczyciel akademicki w Katedrze Nauk o  Bezpieczeństwie, Oddział Chełm PTG;
 • dr Iwona Lasek-Surowiec – przewodnicząca Oddziału Chełm PTG;
 • mgr Marcin Oskierko – Oddział Chełm PTG.
WYNIKI

Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej Oddziału Chełm PTG pwszchelm.edu.pl/oddzialptg.

Uczestnicy Konkursu będą powiadomieni o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej Konkursu: www.pwszchelm.edu.pl/konkursnaesej.

NAGRODY

Organizatorzy Konkursu przewidują dla laureatów (I, II, III miejsce, oddzielnie w kategorii uczniowie/studenci) nagrody pieniężne, rzeczowe i książkowe.

Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy.

10 najlepszych Uczestników Konkursu (łącznie w kategorii uczniowie/studenci) zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu III edycji Olimpiady Geopolitycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, bez konieczności udziału w pierwszym etapie Olimpiady, ale pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na udział w Olimpiadzie.

WYMAGANIA EDYTORSKIE

Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm).

Objętość tekstu nie może przekroczyć 10 stron maszynopisu i powinna być dostarczona w 2 egzemplarzach, trwale spiętych oraz obligatoryjnie przesłana w wersji elektronicznej jako plik pdf na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tytuł wiadomości e-mail: Konkurs na esej.

Wzór strony tytułowej znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Wraz z esejem należy nadesłać kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie na temat wykorzystania danych osobowych (załącznik nr 3).

Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie.

REGULAMIN KONKURSU
KONTAKT

Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm
ul. Pocztowa 54, pok. 209
dr Iwona Lasek-Surowiec
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 82 564 03 59

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie