Terminarz zjazdów studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie:

 

ZJAZD
 
TERMINY ZJAZDÓW
semestr zimowy
TERMINY ZJAZDÓW
semestr letni
I 12 – 13 - 14 października 2018 r. 01 - 02 – 03 marca 2019 r.
II 26 – 27 – 28 października 2018 r. 15 – 16 – 17 marca 2019 r.
III 16 – 17 - 18 listopada 2018 r. 29 – 30 – 31 marca 2019 r.
IV 30.11 – 01 - 02 grudnia 2018 r. 12 - 13 – 14 kwietnia 2019 r.
V 14 – 15 – 16 grudnia 2018 r. 26 - 27 – 28 kwietnia 2019 r.
VI 11 – 12 - 13 stycznia 2019 r. 10 - 11 – 12 maja 2019 r.
VII 25 - 26 – 27 stycznia 2019 r. 24 – 25 – 26 maja 2019 r.
VIII 08 - 09 – 10 lutego 2019 r. 07 – 08 - 09 czerwca 2019 r.
Zajęcia odbywać się będą w obiektach PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej.
Centrum Studiów Podyplomowych - Plan zajęć
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy - I semestr
Rolnictwo dla Absolwentów Nierolniczych Kierunków Studiów
Rolnictwo dla Absolwentów Nierolniczych Kierunków Studiów - II semestr
Wczesne wspomaganie, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem
Wczesne wspomaganie, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem - II semestr
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dwusemestralne) – oligofrenopedagogika - II semestr
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika - II semestr
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna - II semestr
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego - II semestr

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ w Chełmie:
ul. Pocztowa 54C, p. 208,
tel. 82 565 64 72,

e-mail: ,