DZIAŁ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.202
tel. +48 82 562 06 20
e - mail: 

Czas pracy:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Przyjmowanie wniosków: 10:00 - 14:00

Pracownicy:

mgr Monika Kańska - Kierownik działu

mgr inż. Renata Krawczuk-Kiełbowicz - specjalista administracyjny

Do zadań Działu Pomocy Materialnej należy w szczególności:

  • prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem systemu pomocy materialnej dla studentów
  • przyjmowanie wniosków studentów o udzielenie pomocy materialnej
  • współpraca z Komisją Stypendialną i Odwoławczą Komisją Stypendialną
  • wydawanie zaświadczeń

 

UWAGA !!!
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Rodzaj świadczeń pomocy materialnej

Termin składania wniosków

 Stypendium socjalne

do 23.X.2019 r.*

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

do 23.X.2019 r.*

Stypendium Rektora

do 23.X.2019 r.*

Zapomoga

cały rok akademicki 2019/2020

W przypadku wniosków złożonych po w/w terminie, zgodnie z Regulaminem Świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie § 3 ust. 6 - stypendia będą przyznane od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek.

 

WYSOKOŚĆ DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE STUDENTA 
OBLICZA SIĘ NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH REGULACJI PRAWNYCH:

Ustawy:

Rozporządzenia:

Obwieszczenie:

Zarządzenia (wewnętrzne akty uczelni):

Obowiązujące tabele kursów walut:

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie