Rok akademicki 2017/2018

Zachęcamy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie do składania wniosków o stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. O przyznanie stypendium może ubiegać się osoba, która jest studentem oraz spełnia kryteria podane na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Lubomelska 1-3 lub przesłać na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 4 w terminie od 14 do 31 marca 2018 roku.

Stypendium jest wypłacane przez okres 9 miesięcy, natomiast maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł.