Pracownia umiejętności pielęgniarskich

Instytut posiada 2 Pracownie Umiejętności pielęgniarskich, które wyposażone są zgodnie zaleceniami Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. W pracowniach umiejętności pielęgniarskich studenci zdobywają podstawowe umiejętności, zgodne z efektami kształcenia. Pracownie te symulują warunki sal pacjentów znajdujące się w szpitalu. Studenci zdobywają w nich umiejętności opieki nad pacjentem w rożnych okresach życia (noworodek, niemowlę, osoba dorosła, osoba starsza). Nowoczesne, wysokiej klasy fantomy i inne pomoce dydaktyczne stanowią podstawę do zdobywania umiejętności zawodowych na wysokim poziomie.

Galeria

 

Pracownia anatomii i fizjologii

Wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne – modele poszczególnych narządów i układów ciała człowieka, oraz tablice anatomiczne. Studenci podczas zajęć mają możliwość zgłębiania tajników ludzkiego ciała oraz procesów życiowych w nim zachodzących.

Galeria

 

Pracownia badań fizykalnych i Podstaw ratownictwa medycznego

W pracowni tej realizowane są zajęcia z przedmiotów:

  • Podstawy ratownictwa medycznego,
  • Badania fizykalne

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie