Porozumienia dotyczące praktyk studenckich wypełniać należy poprzez Wirtualną Uczelnię. Tam w zakładce Sprawy Studenta -> Wnioski Studenta -> Nowy Wniosek -> Grupa Spraw(01_stud) -> Nazwa Sprawy: "Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych" znajduje się formularz do samodzielnego uzupełnienia przez studenta, wydrukowania i dostarczenia do firmy oraz do uczelnianego opiekuna praktyk na danym kierunku.
W razie problemów technicznych proszę kontaktować się z Centrum Informatycznym.

mgr Agnieszka Szumera - opiekun praktyk kierunek Matematyka, specjalność: Ekonomia matematyczna

mgr Mariusz Maciuk - opiekun praktyk kierunek Matematyka, specjalność: informatyka stosowana

II rok informatyka stosowana 2020/2021 III rok informatyka stosowana 2020/2021

 

Katedra Pedagogiki

mgr Katarzyna Kosińska - opiekun praktyk Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

dr Anna Antczak - opiekun praktyk II roku Pedagogiki, specjalność: Bezpieczeństwo i zarzadzanie kryzysowe - studia drugiego stopnia

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie