Porozumienia dotyczące praktyk studenckich wypełniać należy poprzez Wirtualną Uczelnię. Tam w zakładce Sprawy Studenta -> Wnioski Studenta -> Nowy Wniosek -> Grupa Spraw(01_stud) -> Nazwa Sprawy: "Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych" znajduje się formularz do samodzielnego uzupełnienia przez studenta, wydrukowania i dostarczenia do firmy oraz do uczelnianego opiekuna praktyk na danym kierunku.
W razie problemów technicznych proszę kontaktować się z Centrum Informatycznym.

dr Iwona Koza - opiekun praktyk kierunek Matematyka, specjalność: Matematyka Ekonomiczna

mgr Mariusz Maciuk - opiekun praktyk kierunek Matematyka, specjalność: informatyczna - administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi

Katedra Pedagogiki

dr Małgorzata Łobacz - opiekun praktyk III roku kierunek Pedagogika specjalność opiekuńczo-wychowawcza

 

mgr Katarzyna Kosińska - opiekun praktyk Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie