Porozumienia dotyczące praktyk studenckich wypełniać należy poprzez Wirtualną Uczelnię. Tam w zakładce Sprawy Studenta -> Wnioski Studenta -> Nowy Wniosek -> Grupa Spraw(01_stud) -> Nazwa Sprawy: "Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych" znajduje się formularz do samodzielnego uzupełnienia przez studenta, wydrukowania i dostarczenia do firmy oraz do uczelnianego opiekuna praktyk na danym kierunku.
W razie problemów technicznych proszę kontaktować się z Centrum Informatycznym.

Opiekun praktyk:
mgr Monika Szarkowska-Skiba
email:

Pliki do pobrania:

  •  ARKUSZ oceny studenta praktykanta - pielęgniarstwo 
  •  ARKUSZ SAMOOCENY PRACY STUDENTA 
  •  Oświadczenie studenta prawa pacjenta,tajemnica zawodowa 
  •  Przewodnik do gromadzenia zanonimizowanych informacji medycznych 
  •  Regulamin ZP i PZ Pielęgniarstwo 

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie