Uwaga! W związku z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 11 marca 2020 r., odwołującym w trybie natychmiastowym zajęcia dydaktyczne na uczelni celem zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu wirusa COVID-19 - informujemy, że zajęcia w ramach kursu spawania metodą TIG, odbywające się ZDZ w Chełmie, zostają zawieszone - do odwołania.
Uwaga! W związku z decyzjami instytucji szkolących informujemy, że zawiesza się realizację wszystkich obecnie trwających kursów/szkoleń oraz studiów podyplomowych dla pracowników PWSZ w Chełmie do odwołania.

UWAGA STUDENCI kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
uczestnicy kursu spawania metodą TIG - aktualizacja harmonogramów kursu spawania metoda TIG

Nowy harmonogram Grupa I

Nowy harmonogram Grupa II

UWAGA STUDENCI kierunku Mechanika i Budowa Maszyn,
uczestnicy kursu spawania metodą TIG -

z uwagi na zmianę planu zajęć, ZMIENIŁ SIĘ HARMONOGRAM SZKOLENIA W GRUPIE "I"

Nowy harmonogram

UWAGA STUDENCI III/IV ROKU KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
uczestnicy projektu „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

OGŁASZAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
Termin składania zgłoszeń do dnia 23.01.2020 r.


Więcej informacji

UWAGA STUDENCI IV ROKU KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
uczestnicy projektu „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

Przypominamy, że wizyta studyjna do firmy CEWAR (z siedzibą przy ul. Pancerniaków, 20-331 Lublin)
odbędzie się zgodnie z harmonogramem, tj. już w najbliższy piątek (6 grudnia 2019 r.)
Zbiórka o godzinie 7.50 na parkingu PWSZ (przy ul. Partyzantów)


Szczegółowy program wizyty

UWAGA STUDENCI kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, uczestnicy kursu spawania metodą MIG
z uwagi na zmianę planu zajęć, zmienił się harmonogram szkolenia w grupie I. Aktualny harmonogram dla obydwu grup

Harmonogram - Spawanie MIG Grupa I Środy

Harmonogram - Spawanie MIG Grupa II Soboty, Niedziele

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI II ROKU MATEMATYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE oraz III ROKU BUDOWNICTWA
PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w II edycji projektu
„PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

Dowiedz się wiecej

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN
PWSZ w Chełmie ogłasza nabór uzupełniający do projektu
„PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

Dowiedz się wiecej

UWAGA studenci kierunku Mechanika i Budowa maszyn
uczestnicy kursu spawania gazowego

Z uwagi na chorobę instruktora odwołane są zajęcia praktyczne z dnia 18.01.2019 r. Zostają one przeniesione na dni 26-27.01.2019 r.

Listy Rankingowe:

Rekrutacja - Studenci:

Matematyka / Stosunki Międzynarodowe:

Mechanika i budowa maszyn:

Rolnictwo:

Uwaga! studenci/studentki III roku Mechaniki i Budowy Maszyn Specjalizacja pilotaż samolotowy! PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w szkoleniu do uzyskania uprawnienia instruktora samolotowego FI(A)R (wraz z egzaminem).
Więcej informacji znajduje się pod adresem pwsz.chelm.pl
 
projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: 2018-06-01 – 2021-10-31

Wartość projektu: 4 998 195,99 zł

Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia w PWSZ w Chełmie poprzez dodatkowe kwalifikacje i kompetencje 48 studentów/-ek, przygotowujące ich do wejścia na rynek pracy oraz wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią jak również odpowiadające potrzebom nabyte umiejętności zarządcze kadr administracyjnych uczelni(15os.).

Projekt przyczyni się bezpośrednio do: podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Nowa jakość kształcenia na uczelni, dostosowana do potrzeb rynkowych, wsparta zostanie wdrożeniem niezbędnych narzędzi informatycznych, w postaci Platformy edukacyjnej, profesjonalnego serwisu internetowego www, Biuletynu Informacji Publicznej oraz platformy e-learningowej. Wdrożony program podparty również zostanie podniesieniem kompetencji zarządczych kadr administracyjnych w zakresie zarządzania zespołem, finansami, jakością, absorpcją środków finansowych. Wsparcie w obszarze informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią obejmuje cztery rodzaje kompetencji: zawodowe, informatyczne, analityczne, komunikacyjne, w tym praca w grupie oraz pięć rodzajów działań: certyfikowane kursy/szkolenia, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zadania praktyczne, wizyty studyjne u pracodawców, zajęcia dodatkowe z udziałem pracodawców. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uzyskania liczących się na rynku krajowym i zagranicznym uprawnień, poświadczonych certyfikatami, świadectwami i zaświadczeniami, uznawanymi w danej branży. Każdy Uczestnik/Uczestniczka
(studenci) projektu będzie objęty/-a badaniem kompetencji - przed i po zakończeniu udziału w projekcie, dzięki czemu możliwe będzie na wstępie określenie potrzeb szkoleniowych i wypracowanie optymalnej ścieżki wsparcia, dostosowanej do kierunku studiów i preferencji samych uczestników oraz na wyjściu - weryfikującym stopień nabycia zakładanych kompetencji i kwalifikacji.

Grupa docelowa: Wsparcie obejmuje studentów/studentki max 4 ostatnich sem studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Matematyka (specjalności: Ekonomia matematyczna, Informatyka stosowana), Stosunki Międzynarodowe, Budownictwo, Rolnictwo. W projekcie wezmą też udział pracowników administracyjni i dydaktyczni uczelni.

GŁÓWNE DZIAŁANIA
Dla kierunku Mechanika i budowa maszyn
 • na specjalności pilotaż: Szkolenie do uzyskania uprawnienia instruktora samolotowego FI(A)R z ograniczeniem,
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu oprogramowania przemysłowego typu SCADA,
 • Zajęcia warsztatowe z projektowania elementów rozdzielnic elektrycznych w programie 3d (AUTODESK INVENTOR) we współpracy z pracodawcami.,
 • Kurs spawania gazowego,
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą MAG(Co2),
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu obsługi i programowania kontrolerów przemysłowych,
 • Zajęcia warsztatowe z wyceny kosztów produkcji elementów w programie HABER (lub równoważnym) we współpracy z pracodawcami.
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą MIG,
 • Wizyty studyjne u pracodawcy,
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą TIG,
 • Kurs na uprawnienia elektryczne grupa G1 (napięcie do 1 kV);
Dla kierunku Matematyka (w obrębie dwóch specjalności)
 • Zajęcia warsztatowe sprawozdawczość i analiza finansowa,
 • Zajęcia warsztatowe ewidencja w programach finansowo – księgowych,
 • Zajęcia projektowe symulacja procesów decyzyjnych - zadania praktyczne,
 • Zajęcia projektowe przystępna statystyka - zadania praktyczne
Dla kierunku Stosunki Międzynarodowe
 • Zajęcia warsztatowe sprawozdawczość i analiza finansowa,
 • Zajęcia warsztatowe ewidencja w programach finansowo – księgowych,
 • Zajęcia projektowe symulacja procesów decyzyjnych - zadania praktyczne,
 • Zajęcia projektowe przystępna statystyka - zadania praktyczne
Dla kierunku Budownictwo
 • Zajęcia projektowe symulacja procesów decyzyjnych - zadania praktyczne,
 • Zajęcia projektowe przystępna statystyka - zadania praktyczne;
Dla kierunku Rolnictwo:
 • Zajęcia warsztatowe Akademia analizy instrumentalnej

 

Terminy rekrutacji:  

 

Uwaga! Nabory Uczestników/Uczestniczek na poszczególnych kierunkach studiów będą ogłaszane przed rozpoczęciem wsparcia, w postaci odrębnych komunikatów na stronie internetowej Uczelni/projektu, ze wskazaniem konkretnych terminów.

Kwalifikacja Uczestników na poszczególne zajęcia – zgodnie z Regulaminem. Szczegółowe harmonogramy zajęć przewidzianych na dany semestr dla kierunku/grupy ogłaszane będą na stronie internetowej Projektu i przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem Uczestnikom/Uczestniczkom.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie