Uwaga! W związku z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 11 marca 2020 r., odwołującym w trybie natychmiastowym zajęcia dydaktyczne na uczelni celem zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu wirusa COVID-19 - informujemy, że zajęcia w ramach kursu spawania metodą TIG, odbywające się ZDZ w Chełmie, zostają zawieszone - do odwołania.
Uwaga! W związku z decyzjami instytucji szkolących informujemy, że niektóre kursy/szkolenia oraz studia podyplomowe dla pracowników PWSZ w Chełmie odbywają się w trybie on-line. Szczegóły zajęć zostaną przesłane do każdego uczestnika indywidualnie.
Uwaga! informujemy, że zajęcia 13-14.06.2020, w trybie zdalnym, w ramach studiów podyplomowych MBA w Lotnictwie, zostają przełożone na inny termin. O szczegółach poinformuje jednostka szkoląca

UWAGA!
STUDENCI IV ROKU KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Po długiej przerwie, spowodowanej obecną sytuacją epidemiczną w kraju, pojawiła się możliwość dokończenia naszego szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 29 kwietnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2010 poz. 780) - z dniem 6 maja 2020 r. wróciła możliwość realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach - po uzyskaniu zgody słuchacza. Natomiast realizacja zajęć teoretycznych może być realizowana zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość oraz w formie konsultacji - na prośbę słuchacza. Mając na uwadze powyższe, po dokonaniu konsultacji telefonicznych w Państwem, przesyłamy nowe harmonogramy szkoleń (odpowiednio dla Grupy I i Grupy II oraz listę z podziałem na grupy (gdyby ktoś zapomniał w której jest grupie).

ZDZ w Lublinie, w trosce o bezpieczeństwo słuchaczy kursów i swoich pracowników, opracował Zasady organizowania i przeprowadzania kursów/egzaminów w okresie rygorów i ograniczeń, związanych ze stanem epidemii w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublinie oraz jednostkach podległych, przyjęte Zarządzeniem Prezesa w dn. 6.05.2020 r. Wymieniony dokument to zbiór zasad, których muszą przestrzegać zarówno kursanci, jak i pracownicy. Zawiera on również ankietę kwalifikacji zdrowotnej oraz zgodę Uczestnika szkolenia na udział w szkoleniu.

Na swoje skrzynki mailowe dostaliście Państwo od Wykonawcy – ZDZ Oddział w Chełmie szczegółowe informacje i wszystkie niezbędne materiały, związane z realizacją kursu.

Spawanie metodą TIG

Harmonogram - Grupa I

Harmonogram - Grupa II

UWAGA !

STUDENCI IV ROKU KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, informujemy, że ze względu na panującą aktualnie pandemię koronawirusa oraz wynikające z niej formalne ograniczenia w zakresie przemieszczania się i bezpośrednich kontaktów wprowadzamy ZDALNĄ formę szkolenia i egzaminu na Uprawnienia elektryczne (Grupa G1).

Harmonogram kursu:
15.06 (5 h) 17.00-21.00 (w tym 15 min. przerwy)
16.06 (5 h) 17.00-21.00 (w tym 15 min. przerwy)
17.06 (5 h) 17.00-21.00 (w tym 15 min. przerwy)


Procedura szkolenia i egzaminu zdalnego:
1. Wypełnienie wszystkich pól kwestionariusza osobowego i odesłanie.
2. Test wstępny - rozwiązanie testów egzaminacyjnych, które zostaną wysłane mailowo. Każde pytanie zawiera jedną poprawną odpowiedź. Maksymalna liczba punktów – 20 pkt; wymagana do zdania egzaminu – 12 pkt. Czas na wykonanie testu – 15 min.
3. Szkolenie zdalne na platformię Webex (zaproszenie do udziału w szkoleniu otrzymają Państwo mailowo).
4. Test końcowy - rozwiązanie testów egzaminacyjnych, które zostaną wysłane mailowo. Każde pytanie zawiera jedną poprawną odpowiedź. Maksymalna liczba punktów – 20 pkt; wymagana do zdania egzaminu – 12 pkt. Czas na wykonanie testu – 15 min.
5. Po wykonaniu testu otrzymają Państwo informację telefoniczną o dokładnej godzinie egzaminu ustnego na platformie Webex. Dodatkowe szczegółowe informacje oraz dokumenty, przekazane zostaną na adresy mailowe wszystkich uczestników kursu.

Procedura uruchomienia kursu

Szanowni Państwo!
W związku z koniecznością zakończenia projektu, będą Państwo uczestniczyć w ostatnim cyklu zajęć warsztatowych pn. "Przystępna statystyka", które będą miały charakter pracy zdalnej.

W google meet zostały utworzone spotkania:
meet.google.com/pov-fzrq-gyi– poniedziałek 08.06.2020, godz. 11.30 – 13.00 (2h)
meet.google.com/kux-uexe-wsm- poniedziałek 08.06.2020, godz. 13.15 – 15.25 (3h)
meet.google.com/hiy-kszv-uxv- wtorek 09.06.2020, godz. 8.00 – 9.30 (2h)
meet.google.com/kbu-dvoq-vhe- wtorek 09.06.2020, godz. 9.45 – 11.15 (2h)
meet.google.com/pep-icbb-cxk- środa 10.06.2020, godz. 8.00 – 9.30 (2h)
meet.google.com/jrt-wtas-xcu- środa 10.06.2020, godz. 9.45 – 11.15 (2h)
meet.google.com/mxa-fmwc-fnu- środa 10.06.2020, godz. 11.30 – 13.00 (2h)

Powinni Państwo mieć te wydarzenia w swoich kalendarzach gogle, po zalogowaniu na swoje konto. Proszę to sprawdzić. Obowiązują konta, jakie mają Państwo założone ze strony Uczelni, czyli Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Utworzono została nowa klasa (zajęcia) o nazwie "Przystępna statystyka" w google Classroom, gdzie mgr Agnieszka Szumera będzie zamieszczała materiały i niezbędne pliki, z których będziecie Państwo korzystać w czasie trwania zajęć, prowadząc tym samym niezbędną dokumentację z zajęć. Ze strony Uczelni zorganizujemy tzw. Pulpit zdalny, gdzie połączą się Państwo zdalnie i indywidualnie z komputerami w pracowni 310, gdyż jest na nich zainstalowany program Statistica, na którym będziecie pracować.
W związku z tym potrzebujemy od Państwa zgody na przeprowadzenie zajęć online (zgoda) oraz oświadczenia, że będą Państwo uczestniczyć w takiej formie zajęć wraz z niezbędnymi wymaganiami sprzętowymi (oświadczenie). Zgodę oraz oświadczenie, których wzór jest w załączniku, proszę przesłać w treści maila na mój mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - do piątku 5 czerwca (może być też email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Jak to będzie fizycznie i logistycznie wyglądać? – wskazówki od mgr Agnieszki Szumery: Na początku każdych zajęć (7 spotkań) po zalogowaniu będę czytała listę obecności i potrzebuję potwierdzenia, że Państwo są obecni w czasie rzeczywistym na zajęciach. Może to być w formie słownej "Dzień dobry", może być napisanie na czacie "Dzień dobry", może być potwierdzenie przekazane mailem, że uczestniczyli Państwo w szkoleniu. Planuję w każdym dniu abyśmy wykonali pewne zadanie projektowe, które Państwo do wieczora prześlą na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oczywiście instrukcje będą w trakcie trwania zajęć, każdy w swoim tempie wykona tyle ile zdoła. Planuję w piątek 5 czerwca około godz. 13.00, abyśmy wykonali test połączenia się z pulpitem zdalnym w pracowni 310. Mam nadzieję, że informatycy do tego czasu uporają się z nadaniem Państwu hasła i loginu dostępu. Nasze warsztaty będą nagrywane na dysku gogle, na potrzeby m.in. monitoringu, kontroli lub audytu, więc w trakcie trwania zajęć pojawi się Państwu taka informacja o nagrywaniu. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo), więc nie muszą Państwo posiadać kamery internetowej. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią mgr Agnieszką Szumerą.

UWAGA STUDENCI kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
uczestnicy kursu spawania metodą TIG - aktualizacja harmonogramów kursu spawania metoda TIG

Nowy harmonogram Grupa I

Nowy harmonogram Grupa II

UWAGA STUDENCI kierunku Mechanika i Budowa Maszyn,
uczestnicy kursu spawania metodą TIG -

z uwagi na zmianę planu zajęć, ZMIENIŁ SIĘ HARMONOGRAM SZKOLENIA W GRUPIE "I"

Nowy harmonogram

UWAGA STUDENCI III/IV ROKU KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
uczestnicy projektu „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

OGŁASZAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
Termin składania zgłoszeń do dnia 23.01.2020 r.


Więcej informacji

UWAGA STUDENCI IV ROKU KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
uczestnicy projektu „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

Przypominamy, że wizyta studyjna do firmy CEWAR (z siedzibą przy ul. Pancerniaków, 20-331 Lublin)
odbędzie się zgodnie z harmonogramem, tj. już w najbliższy piątek (6 grudnia 2019 r.)
Zbiórka o godzinie 7.50 na parkingu PWSZ (przy ul. Partyzantów)


Szczegółowy program wizyty

UWAGA STUDENCI kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, uczestnicy kursu spawania metodą MIG
z uwagi na zmianę planu zajęć, zmienił się harmonogram szkolenia w grupie I. Aktualny harmonogram dla obydwu grup

Harmonogram - Spawanie MIG Grupa I Środy

Harmonogram - Spawanie MIG Grupa II Soboty, Niedziele

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI II ROKU MATEMATYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE oraz III ROKU BUDOWNICTWA
PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w II edycji projektu
„PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

Dowiedz się wiecej

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN
PWSZ w Chełmie ogłasza nabór uzupełniający do projektu
„PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

Dowiedz się wiecej

Listy Rankingowe:

Rekrutacja - Studenci:

Matematyka / Stosunki Międzynarodowe:

Mechanika i budowa maszyn:

Rolnictwo:

Uwaga! studenci/studentki III roku Mechaniki i Budowy Maszyn Specjalizacja pilotaż samolotowy! PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w szkoleniu do uzyskania uprawnienia instruktora samolotowego FI(A)R (wraz z egzaminem).
Więcej informacji znajduje się pod adresem pwsz.chelm.pl
 
projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: 2018-06-01 – 2021-10-31

Wartość projektu: 4 998 195,99 zł

Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia w PWSZ w Chełmie poprzez dodatkowe kwalifikacje i kompetencje 48 studentów/-ek, przygotowujące ich do wejścia na rynek pracy oraz wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią jak również odpowiadające potrzebom nabyte umiejętności zarządcze kadr administracyjnych uczelni(15os.).

Projekt przyczyni się bezpośrednio do: podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Nowa jakość kształcenia na uczelni, dostosowana do potrzeb rynkowych, wsparta zostanie wdrożeniem niezbędnych narzędzi informatycznych, w postaci Platformy edukacyjnej, profesjonalnego serwisu internetowego www, Biuletynu Informacji Publicznej oraz platformy e-learningowej. Wdrożony program podparty również zostanie podniesieniem kompetencji zarządczych kadr administracyjnych w zakresie zarządzania zespołem, finansami, jakością, absorpcją środków finansowych. Wsparcie w obszarze informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią obejmuje cztery rodzaje kompetencji: zawodowe, informatyczne, analityczne, komunikacyjne, w tym praca w grupie oraz pięć rodzajów działań: certyfikowane kursy/szkolenia, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zadania praktyczne, wizyty studyjne u pracodawców, zajęcia dodatkowe z udziałem pracodawców. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uzyskania liczących się na rynku krajowym i zagranicznym uprawnień, poświadczonych certyfikatami, świadectwami i zaświadczeniami, uznawanymi w danej branży. Każdy Uczestnik/Uczestniczka
(studenci) projektu będzie objęty/-a badaniem kompetencji - przed i po zakończeniu udziału w projekcie, dzięki czemu możliwe będzie na wstępie określenie potrzeb szkoleniowych i wypracowanie optymalnej ścieżki wsparcia, dostosowanej do kierunku studiów i preferencji samych uczestników oraz na wyjściu - weryfikującym stopień nabycia zakładanych kompetencji i kwalifikacji.

Grupa docelowa: Wsparcie obejmuje studentów/studentki max 4 ostatnich sem studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Matematyka (specjalności: Ekonomia matematyczna, Informatyka stosowana), Stosunki Międzynarodowe, Budownictwo, Rolnictwo. W projekcie wezmą też udział pracowników administracyjni i dydaktyczni uczelni.

GŁÓWNE DZIAŁANIA
Dla kierunku Mechanika i budowa maszyn
 • na specjalności pilotaż: Szkolenie do uzyskania uprawnienia instruktora samolotowego FI(A)R z ograniczeniem,
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu oprogramowania przemysłowego typu SCADA,
 • Zajęcia warsztatowe z projektowania elementów rozdzielnic elektrycznych w programie 3d (AUTODESK INVENTOR) we współpracy z pracodawcami.,
 • Kurs spawania gazowego,
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą MAG(Co2),
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu obsługi i programowania kontrolerów przemysłowych,
 • Zajęcia warsztatowe z wyceny kosztów produkcji elementów w programie HABER (lub równoważnym) we współpracy z pracodawcami.
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą MIG,
 • Wizyty studyjne u pracodawcy,
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą TIG,
 • Kurs na uprawnienia elektryczne grupa G1 (napięcie do 1 kV);
Dla kierunku Matematyka (w obrębie dwóch specjalności)
 • Zajęcia warsztatowe sprawozdawczość i analiza finansowa,
 • Zajęcia warsztatowe ewidencja w programach finansowo – księgowych,
 • Zajęcia projektowe symulacja procesów decyzyjnych - zadania praktyczne,
 • Zajęcia projektowe przystępna statystyka - zadania praktyczne
Dla kierunku Stosunki Międzynarodowe
 • Zajęcia warsztatowe sprawozdawczość i analiza finansowa,
 • Zajęcia warsztatowe ewidencja w programach finansowo – księgowych,
 • Zajęcia projektowe symulacja procesów decyzyjnych - zadania praktyczne,
 • Zajęcia projektowe przystępna statystyka - zadania praktyczne
Dla kierunku Budownictwo
 • Zajęcia projektowe symulacja procesów decyzyjnych - zadania praktyczne,
 • Zajęcia projektowe przystępna statystyka - zadania praktyczne;
Dla kierunku Rolnictwo:
 • Zajęcia warsztatowe Akademia analizy instrumentalnej

 

Terminy rekrutacji:  

 

Uwaga! Nabory Uczestników/Uczestniczek na poszczególnych kierunkach studiów będą ogłaszane przed rozpoczęciem wsparcia, w postaci odrębnych komunikatów na stronie internetowej Uczelni/projektu, ze wskazaniem konkretnych terminów.

Kwalifikacja Uczestników na poszczególne zajęcia – zgodnie z Regulaminem. Szczegółowe harmonogramy zajęć przewidzianych na dany semestr dla kierunku/grupy ogłaszane będą na stronie internetowej Projektu i przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem Uczestnikom/Uczestniczkom.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie