PWSZ w Chełmie ma pierwszy wymierny sukces związany z wdrożeniem wyników prac badawczych

Największą i najważniejszą miarą osiągnięć naukowych dla każdej uczelni jest wykorzystanie rezultatów w gospodarce. A tym samym promocja potencjału i możliwości uczelni i jej pracowników. Wdrożenia prac badawczych szczególnie do przemysłu to domena nauk technicznych i najczęściej odbywa się na podstawie umów licencyjnych dotyczących wykorzystania opracowanych i opatentowanych nowych konstrukcji lub technologii. Bieżący miesiąc jest wyjątkowy pod tym względem dla chełmskiej PWSZ, bo właśnie w kwietniu Uczelnia uzyskała pierwszą opłatę za wykorzystanie patentu stanowiącego podstawę nowej konstrukcji uniwersalnej walcarki. Rozwiązanie zostało opracowane wspólnie z Politechniką Lubelską, a umowa licencyjną z firmą SIGMA S.A. przewiduje wynagrodzenie za każdą sprzedaną walcarkę. Dla rektora prof. nzw. dr hab. inż.  Arkadiusza Tofila to bardzo miła wiadomość szczególnie, że to właśnie on jest autorem rozwiązania ze strony chełmskiej  PWSZ, zaś prototyp uniwersalnej walcarki znajduje się w laboratorium obróbki plastycznej w Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich. Podkreślając, że liczy na to, by kolejni pracownicy naukowi dążyli do patentowania efektów prac badawczych, ma nadzieję, że budżet na rozwój działalności naukowej PWSZ będzie mógł być zasilany coraz częściej tego typu wpływami, a logo naszej uczelni będzie widoczne na folderach reklamowych wielu urządzeń oferowanych przez krajowych i zagranicznych producentów.

29 kwiecień 2019Promowane CZYTAJ WIĘCEJ

Zawód – żołnierz. Wykład otwarty płka dra Dariusza Dachowicza

11 marca br., w przeddzień 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, gościliśmy z wykładem otwartym pt. ,,Zawód – żołnierz”, płka dra Dariusza Dachowicza z Dowództwa Wojsk Specjalnych.

W wypełnionej po brzegi auli zgromadziła się młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Chełma, Dubienki i Grabowca, studenci z Legii Akademickiej oraz zainteresowani problematyką wojskowości i obronności. 

Podczas spotkania płk Dachowicz mówił na temat roli sił zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa, a w sposób szczególny wojsk specjalnych. Podzielił się również swoimi doświadczeniami z misji wojskowych, z okresu pełnienia funkcji attache obrony wojskowego morskiego i lotniczego przy Ambasadzie RP w Kairze oraz służby w różnych jednostkach specjalnych Wojska Polskiego.

Organizatorem wykładu była Katedra Nauk o Bezpieczeństwie oraz oddział chełmski Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Wydarzeniu patronowali: JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie oraz Senator RP dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie.

14 marzec 2019Promowane CZYTAJ WIĘCEJ

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

,,Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego" – to tytuł inspirującego wykładu, który 11 marca br. wygłosił w PWSZ w Chełmie gen. Jarosław Gromadziński - Dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej. Wykład był w sposób szczególny adresowany do osób uczestniczących w Legii Akademickiej. PWSZ w Chełmie znajduje się bowiem w gronie ok. 60 uczelni z Polski, które zostały zakwalifikowane do tego programu.

Pan Generał opowiedział o znaczeniu i potencjale Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa. Zwrócił uwagę na znaczenie NATO dla zapewnienia pokoju, ale podkreślił również wagę działań państw członkowskich Pakty Północnoatlantyckiego  na rzecz budowania własnego potencjału wojskowego i militarnego. Słuchacze dowiedzieli się również, jak przebiega proces naboru do „Żelaznej Dywizji” (rekrutacja do 18. DZ rozpoczyna się 13 marca br. https://www.facebook.com/ZelaznaDywizja) oraz jakie wymagania stawiane są kandydatom do wojska. Podkreślił rolę kształcenia się,  samodoskonalenia fizycznego i mentalnego.

Uroczystego otwarcia wykładu dokonał JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie.

14 marzec 2019Promowane CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie