Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie zaprasza na konferencję dydaktyczną pt.: "Przełamywanie tabu w języku, kulturze oraz edukacji dzieci i młodzieży", która odbędzie się w dn. 4-5 kwietnia 2014 r.

Głównym celem konferencji jest omówienie sposobów konceptualizacji tabu oraz "estetyki" przekraczania tabu w języku, kulturze oraz edukacji dzieci i młodzieży. Zamierzamy przeanalizować ten nowy – estetyczny i socjologiczny – dyskurs głównie z perspektywy lingwistyki, teorii kultury i współczesnej edukacji.

Do kluczowych zadań należą: omówienie tabuizacji w obszarze języka i kultury dzieci i młodzieży; rekonstrukcja czynników powodujących respektowanie lub zgodę na przekraczanie tabu (językowego, estetycznego, kulturowego, etc.); charakterystyka współczesnej "estetyki przekraczania tabu"; analiza społecznego i edukacyjnego wymiaru przekraczania tabu oraz jego konsekwencji; próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przekraczanie tabu wpływa na edukację i wychowanie dzisiejszego młodego pokolenia.

 

Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie zaprasza na konferencję dydaktyczną pt.: "Przełamywanie tabu w języku, kulturze oraz edukacji dzieci i młodzieży", która odbędzie się w dn. 4-5 kwietnia 2014 r.

Głównym celem konferencji jest omówienie sposobów konceptualizacji tabu oraz "estetyki" przekraczania tabu w języku, kulturze oraz edukacji dzieci i młodzieży. Zamierzamy przeanalizować ten nowy – estetyczny i socjologiczny – dyskurs głównie z perspektywy lingwistyki, teorii kultury i współczesnej edukacji.

Do kluczowych zadań należą: omówienie tabuizacji w obszarze języka i kultury dzieci i młodzieży; rekonstrukcja czynników powodujących respektowanie lub zgodę na przekraczanie tabu (językowego, estetycznego, kulturowego, etc.); charakterystyka współczesnej "estetyki przekraczania tabu"; analiza społecznego i edukacyjnego wymiaru przekraczania tabu oraz jego konsekwencji; próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przekraczanie tabu wpływa na edukację i wychowanie dzisiejszego młodego pokolenia.

Komitet naukowy konferencji:

 • prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
 • prof. dr hab. Piotr Mazur
 • prof. dr hab. Adam Siwiec
 • dr Anna Kalinowska
 • mgr Małgorzata Kwiecińska
 • dr Alicja Puszka

Komitet organizacyjny:

 • dr Halina Bejger
 • mgr Agata Kwiecińska-Nowosad
 • dr Beata Kucharska
 • dr Małgorzata Łobacz
 • dr Augustyn Okoński
 • dr Aneta Paszkiewicz
 • dr Agnieszka Piwnicka-Jagielska

Pliki:

Kontakt:

e-mail:
Instytut Nauk Humanistycznych
ul. Nowy Świat 3, 22-100 Chełm

tel. 693 03 05 76, Kucharska Beata

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie