Regulamin studiów podyplomowych

Zasady Odbywania Praktyk Zawodowych w Ramach Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Informacja w sprawie zasad wystawiania faktur za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie