VII SEMINARIUM NAUKOWE STUDENTÓW
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI – POWINNOŚCIĄ I WYZWANIEM


9 maja 2017 roku
Miejsce: Katedra Pedagogiki
Państwowej Wyszej Szkoły Zawodowej w Chełmie
ul. Pocztowa 54, Chełm, aula nr 113 (na I piętrze)

Zapraszamy nauczycieli, uczniów i studentów oraz wszystkich chętnych do udziału w tegorocznym Seminarium Naukowym Studentów, które obecnie odbędzie się pod patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2017 z programu ERASMUS.

Celem seminarium jest wspólna debata pracowników dydaktycznych, studentów oraz młodzieży licealnej na temat miejsca wartości w życiu współczesnych młodych ludzi oraz wychowania ku wartościom.

Opis działań:

  1. czas wystąpień plenarnych (dla nauczycieli, studentów i licealistów) na temat wartości we współczesnej kulturze i edukacji, zaangażowania młodzieży w propagowanie/reprezentowanie ważnych dla nich wartości;
  2. warsztat pt. „Zaangażowanie ma znaczenie! Moje wartości a moja przyszłość!”;
  3. czas obrad w sekcjach pt. „Młodzież ma głos!” (m.in. raporty z realizowanych projektów dydaktycznych, raporty z badań nt. zaangażowania ideologicznego młodzieży w Polsce; rozważania aksjologiczne i opinie młodzieży studenckiej na temat miejsca wartości w życiu wsopółczesnego człowieka);
  4. warsztaty wg metody World Cafe (czyli tzw. „debaty przy kawiarnianych stolikach”). Młodzież (studencka i szkolna) oraz nauczyciele będą wspólnie rozstrzygać kilka podjętych podczas seminarium kwestii, rozpatrzą dany problem z różnych perspektyw, aktywnie włączą się w tę swoistą wymianę myśli, poglądów czy odczuć. Ostatnim etapem metody (wg jej twórczyni Juanity Brown) powinny być tzw. "żniwa", czyli publicznie prezentowane komentarze i wnioski.

Rezultatem seminarium: będzie publikacja monograficzna pt. „Wychowanie do wartości dzieci i młodzieży”, wydana we wrześniu 2017 r. (w wersji pdf. oraz drukowanej).
Na zakończenie zostanie ogłoszony konkurs adresowany do wszystkich szkół średnich w Chełmie i okolicach, a temat – co ważne – zostanie wspólnie zredagowany podczas debaty kawiarnianej. Tu głos młodzieży będzie najważniejszy!

Uwaga! Dla wszystkich aktywnych uczestników Seminarium przewidziano zaświadczenia o udziale w VII Seminarium Naukowym Studentów PWSZ w Chełmie.
Zapraszamy!

Program seminarium

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie