8 maja 2020 roku w Katedrze Stosunków międzynarodowych Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zorganizowano prowadzone poprzez platformę „Skype” naukowe sympozjum dla studentów pn. „Epidemie w dziejach Europy i świata. Ich przyczyny oraz skutki społeczno-gospodarcze”.

Uczestnikami sympozjum byli studenci I i II roku Stosunków międzynarodowych, którzy wygłosili następujące referaty:

  • Patrycja Kulbicka: Dżuma Justyniana (541-544) najgroźniejsza epidemia średniowiecza. Jej źródła i skutki;
  • Yukhym Havryliuk: Czarna śmieć - pandemia dżumy w XIV wieku. Jej przyczyny oraz następstwa społeczne i gospodarcze;
  • Szymon Niemczuk: Epidemie w Polsce i w Europie od XVII w. Zarys historyczno-społeczno-ekonomiczny;
  • Klaudia Zymon: Grypa hiszpanka (1918-1920) - największa epidemia w historii świata, jej przebieg oraz międzynarodowe skutki demograficzne i ekonomiczne;
  • Karol Polewiak: Tyfus - epidemia wojen, jego przyczyny, występowanie, najczęstsze ofiary oraz skutki społeczne;
  • Ksenia Karpińska: Epidemia ptasiej grypy i jej wpływ na gospodarkę świata;
  • Rafał Śmiech: Wpływ epidemii gorączki krwotocznej Ebola (2013-2016) na gospodarkę globalną;
  • Yana Kirchun: Epidemia HIV - jako problem społeczno-kulturowy współczesnego świata.

 Referujący przygotowali wystąpienia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i przedstawili je w sposób wyjątkowo komunikatywny oraz kompetentny. W sympozjum poza referentami udział wzięli niemal wszyscy studenci obu wspomnianych roczników, w tym także ci najbardziej oddaleni od Chełma (z Dubna, Żytomierza, Humania czy Szepietówki).

Przeprowadzone sympozjum jest dowodem na to, że pomimo ograniczonych możliwości organizacyjnych, również w postaci zajęć zdalnych, przy zaangażowaniu studentów i nauczycieli akademickich, można zorganizować wydarzenie naukowe, nie odbiegające merytorycznie od tego typu inicjatyw stacjonarnych.

Zgodnie z komentarzami referentów i słuchaczy sympozjum była to ze wszech stron udana inicjatywa. Referaty zostaną wydane w formie internetowej w periodyku studenckim.

Organizatorami i merytorycznymi opiekunami sympozjum byli profesorowie PWSZ w Chełmie Andrzej Wawryniuk i Andrzej Gil, pracownicy Katedry Stosunków międzynarodowych naszej Uczelni.

 

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie