22 maja 2020 roku w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zorganizowano prowadzone poprzez platformę „Skype” naukowe sympozjum dla studentów zatytułowane „W 75 rocznicę zakończenia II wojny światowej”.

Uczestnikami sympozjum byli studenci I i II roku Stosunków międzynarodowych, którzy wygłosili następujące referaty:

  • Paulina Fijałek: Losy powojennej Polski na konferencjach w Teheranie i Jałcie
  • Vasyl Kovalinskiy: Udział Armii Czerwonej w walkach z III Rzeszą w 1944 r.
  • Ksenia Karpińska: Lubelszczyzna wolna od okupacji niemieckiej
  • Patrycja Kulbicka: Powstanie Warszawskie jako zryw patriotyczny ludności stolicy przeciwko Niemcom i ZSRR
  • Szymon Niemczuk: Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w latach II wojny światowej.
  • Yana Kirchun: Walki o Berlin i kapitulacja Niemiec.
  • Karol Polewiak: Proces norymberski, jako ostatni akord II wojny światowej.
  • Klaudia Zymon: Polityczny podział Europy po II wojnie światowej.

Studenci przygotowali wystąpienia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i przedstawili je w sposób wyjątkowo komunikatywny oraz kompetentny. W sympozjum poza referentami udział wzięli niemal wszyscy studenci obu wspomnianych roczników, w tym także ci najbardziej oddaleni od Chełma - mieszkańcy Ukrainy z Dubna, Żytomierza, Humania czy Szepietówki.

Przeprowadzone kolejne sympozjum jest dowodem na to, że – pomimo ograniczonych możliwości organizacyjnych – również w postaci zajęć zdalnych, przy dużym zaangażowaniu studentów i nauczycieli akademickich, można zorganizować wydarzenie naukowe nie odbiegające merytorycznie od tego typu inicjatyw stacjonarnych.

W opinii referentów i słuchaczy sympozjum było bardzo udaną inicjatywą.

Referaty zostaną wydane w formie internetowej w periodyku studenckim.

Organizatorami i merytorycznymi opiekunami sympozjum byli profesorowie PWSZ w Chełmie Andrzej Gil i Andrzej Wawryniuk, pracownicy Katedry Stosunków Międzynarodowych naszej Uczelni.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie