11 stycznia 2021 r. z inicjatywy profesorów Andrzeja Wawryniuka i Andrzeja Gila z Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii odbyło się w formule webinarium Międzynarodowe Internetowe Sympozjum Naukowe „Przeciw człowiekowi. Dyktatury w Afryce w XX-XXI wieku”.

Wybór tematu Sympozjum związany był z 65. rocznicą przyjęcia Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork 1966), 40. rocznicą przyjęcia Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów (Nairobi 1981) oraz z wagą, jaką dla współczesnego świata ma kontynent afrykański.

W Sympozjum udział wzięło 14 referujących, w tym pięcioro z Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku (Wydział Stosunków Międzynarodowych) oraz dziewięcioro z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (Instytut Neofilologii, Katedra Stosunków Międzynarodowych).

Stronę ukraińską reprezentowała dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych WUN, prof. Antonina Szulak (referat „Interakcje informacyjne i komunikacyjne ruchu protestacyjnego „Arabskiej Wiosny” i obalenia dyktatorów w krajach kontynentu afrykańskiego”), doc. dr Natalia Romaniuk (referat „Działalność organizacji terrorystycznych jako zagrożenie życia kobiet w Afryce”), doc. dr Eugenia Woziuk (referat „Problemy terroryzmu informacyjnego w krajach afrykańskich”), mgr Nazarij Szulak (referat „Trudności w utrzymaniu czystości informacji w dyktatorskich krajach afrykańskich”) oraz mgr Władysława Kociuba (referat „Modele dyplomacji medialnej w państwach totalitarnych i autorytarnych w Afryce”).

Katedrę Stosunków Międzynarodowych reprezentowali studenci: Martyna Łapińska (Idi Amin - „rzeźnik narodu”), Ksenia Karpińska (Jean Bedel Bokassa - „cesarz kanibal”), Vladyslav Boiko (William Tolbert - „pan” niewolników), Patrycja Kulbicka (Mengistu Haile Mariam - komunista u władzy), Klaudia Szulgacz (Muammar Kaddafi - „ojciec” terroryzmu), Paulina Fijałek (Robert Mugabe - afrykański marksista) i Katarzyna Winiarczyk (Yahya Jammeh - prezydent despota). Swoje referaty wygłosili także profesorowie: Andrzej Wawryniuk (Fenomen afrykańskich dyktatur XX-XXI wieku) oraz Andrzej Gil (Dlaczego dyktatura? Afryka jako pole walki politycznej w XX-XXI wieku).

Inicjatywa ta spotkała się z dużym oddźwiękiem zarówno wśród studentów naszej Uczelni, jak i partnerów ukraińskich. Wstępnie porozumiano się już w kwestii organizacji następnego Sympozjum, najprawdopodobniej w początkach marca b.r.

Należy zaznaczyć bardzo wysoki poziom referatów wygłaszanych w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim.

Sympozjum zorganizowali: dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWSZ w Chełmie oraz dr hab. Andrzej Gil, prof. PWSZ w Chełmie przy współudziale dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych WUN w Łucku, prof. Antoniny Szulak.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie