Spieszymy poinformować, że czasopismo "Language, Culture, Politics. International Journal" (http://www.lcpijournal.pwsz.chelm.pl) wydawane przez trzy Katedry Instytutu Neofilologii: Katedra Anglistyki, Katedra Slawistyki oraz Katedra Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie zostało umieszczone w najnowszym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Komisja Ewaluacji Nauki, działająca przy Ministerstwie Edukacji i Nauki przyznała czasopismu 20 punktów.
(https://www.gov.pl/.../nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism...)

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie