24 października 2019 roku grupa studentów i studentek II roku Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uczestniczyła w lekcji muzealnej w Państwowym Muzeum na Majdanku. Zajęcia prowadziła Pani Jolanta Laskowska kierowniczka Działu Edukacji PMM.

Grupa poprzez historię byłej więźniarki Jadwigi Ankiewicz mogła poznać historię obozu, losy więźniów i dowiedzieć się w jaki sposób realizowana była polityka niemiecka prowadzona w czasie II wojny światowej. Oprowadzanie po obozie miało częściowo formę oprowadzania rówieśniczego i realizowana była  przez studentki i studentów po zapoznaniu się z dziennikiem bohaterki warsztatów – Jadwigi Ankiewicz. Wyjazd odbył się w ramach zajęć Polityka zagraniczna Polski prowadzonych przez dr Magdalenę Kawę.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie