14 listopada 2019 r. studenci I roku Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii odbywali zajęcia praktyczne poza Uczelnią realizując temat „Inne źródła informacji statystycznych”. Tym razem o możliwości pozyskania tego typu danych opowiadała Żaneta Wasyjczuk z Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie. Podczas spotkania zapoznała ona studentów z wieloma aktami archiwalnymi, w których zawarte są tego typu informacje. Były to przykładowo księgi hipoteczne, księgi ludności stałej, różnego rodzaju zestawienia statystyczne, itp. Tego samego dnia Panie z Działu Zbiorów Regionalnych i Czytelni Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Orsetii: Małgorzata Chmielewska, kierownik działu, Monika Korniejuk, starszy kustosz ChBP oraz Alina Szyszkowska, starszy kustosz ChBP zapoznały studentów z dokumentami świadczącymi o wielokulturowości miasta.

W ich skład wchodzi kolekcja zbiorów specjalnych, takich jak rękopisy, pocztówki, exlibrysy, zdjęcia, a także dokumenty życia mieszkańców, obrazujące przekrój życia społeczno-kulturalnego przedwojennego Chełma. Żacy z zainteresowaniem obejrzeli też znajdujące się w bibliotece starodruki z XVIII I XIX w. Mieli oni też okazję zwiedzić wystawę poświęconą 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz większość pomieszczeń Chełmskiej Książnicy, w tym piękną salę widowiskową. Trzecie zajęcia praktyczne w tym dniu przeprowadził ks. Jan Tadyniewicz z Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Górze Chełmskiej. Tematyka zajęć obejmowała małżeństwa konkordatowe, procedurę związaną z możliwościami zawarcia tego typu związków ze skutkami cywilnymi, a także niektóre przyczyny, mogące skutkować uznaniem tego rodzaju związków za niebyłe. Zajęcia zorganizował dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWSZ w Chełmie.
Zdjęcia: Ksenia Karpińska, studentka I roku SM.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie