Kierunek:
PEDAGOGIKA

Specjalności:

Studia na kierunku Pedagogika trwają trzy lata (6 semestrów). Są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie pedagoga oraz do kontynuowania nauki na studiach uzupełniających II stopnia.

Program studiów zawiera zestaw przedmiotów ogólnych i kierunkowych i spójny z nimi plan praktyk studenckich, co jest podstawą wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym i ogólnopedagogicznym. Począwszy od IV semestru student ma możliwość wyboru zajęć decydujących o jego specjalistycznym przygotowaniu do wykonywanego zawodu.

Studia kończą się samodzielnym przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej o tematyce zgodnej z zainteresowaniami pedagogicznymi studenta.

Zajęcia na kierunku Pedagogika prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę oraz przez nauczycieli praktyków ze znaczącymi osiągnięciami dydaktyczno – wychowawczymi.

Przy Katedrze Pedagogiki działa założone w 2005 roku „Pedagogiczne Koło Naukowe”, gdzie studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Zadania realizowane przez Koło są w dużej mierze uzależnione od zainteresowań i potrzeb studentów. Dotychczas największym zainteresowaniem cieszyły się: praca studentów w charakterze wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, prace badawcze i prezentacja ich wyników podczas Konferencji Naukowych, organizacja Seminarium Naukowego dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Interesujące możliwości stwarzają także realizowane w PWSZ w Chełmie programy zagranicznej wymiany studentów. Umożliwiają one realizację i zaliczenie semestru studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich.

Studia na kierunku Pedagogika
w oczach studentów

„PWSZ w Chełmie tworzy znakomite warunki dla studentów, aby mogli dobrze przygotowywać się do zawodu pedagoga. Wykwalifikowana kadra wykładowców, dobre wyposażenie Instytutu, miła atmosfera to tylko nieliczne cechy, jakimi może szczycić się uczelnia.”

Beata Nastaj – studentka III roku

***

„Kto wybierze kierunek PEDAGOGIKA
niech wie, że wiele atrakcji go czeka.
Wykłady, kolokwia, egzaminy,
nikt nie będzie miał kwaśnej miny.
Wystarczy jeden krok,
by przeskoczyć na kolejny rok.
U nas każdy wykład jest zachęcający,
sprawi, że nigdy nie będziesz śpiący,
więc chodź do nas kandydacie drogi
i przekrocz szybko PWSZ w Chełmie progi.”

Kamila Sitarz – studentka III roku

***

„Pedagogika jest interesującym i ciekawym kierunkiem. Nie tylko dziewczęta znajdą tu coś dla siebie, ale także chłopcy mają szansę odnieść tu sukces.
Pamiętaj możesz poznać wiele ciekawych osób!”

Radosław Walczuk – student III roku

***

„Pedagogika w PWSZ to jest to, czego szukałam. Ten kierunek pozwala na wszechstronny rozwój i poszerzenie zainteresowań. Można tu poznać ciekawych ludzi, nauczyć się pewności siebie i przyjemnie spędzić czas, łącząc naukę z zabawą.”

Justyna Woś – studentka III roku

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie