Regulamin Studiów PWSZ w Chełmie zawiera zapisy, które mają za zadanie ułatwić podjęcie i odbywanie studiów osobom niepełnosprawnym

Student będący osobą niepełnosprawną może zwrócić się do dyrektora instytutu z wnioskiem o wyznaczenie dla niego opiekuna. Zadaniem opiekuna jest określanie i przedkładanie dyrektorowi instytutu szczególnych potrzeb studenta niepełnosprawnego w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowanie warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności poprzez:

  • realizację zajęć w grupach wybranych przez studenta;
  • zwolnienie studenta z obowiązku obecności na zajęciach na zasadach określonych w Regulaminie Studiów;
  • ustalenie, w porozumieniu z prowadzącym zajęcia i zainteresowanym studentem, indywidualnych terminów zaliczeń oraz składania egzaminów;
  • realizację innej formy zajęć wychowania fizycznego.

Ponadto student będący osobą niepełnosprawną ma prawo do korzystania z zasobów bibliotecznych na preferencyjnych zasadach oraz dostępu do miejsc parkingowych na terenie Uczelni.Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie