Instrukcja logowania się do platformy edukacyjnej Google Suite for Education

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie uruchomiła dla studentów i nauczycieli akademickich platformę Google Suite for Education którą można wykorzystać do zdalnego nauczania, przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz komunikacji on-line pomiędzy nauczycielami akademickimi i studentami. G Suite for Education to zintegrowane narzędzia od firmy Google (poczta, dokumenty, arkusze, formularze, prezentacje, video spotkania, transmisje na żywo, czat, nielimitowany dysk, oraz aplikacja Classroom). Classroom łączy wszystkie wymienione powyżej narzędzia i pozwala na zdalną współpracę między studentami, a nauczycielami. Dzięki tej usłudze nauczyciele mają możliwość tworzenia wirtualnych grup (klas), prowadzić zajęcia online. Classroom pozwala na bieżąco komunikować się, komentować i dzielić się informacjami, linkami, udostępniać materiały dydaktyczne różnej postaci.

 • Każdy student PWSZ w Chełmie ma utworzone indywidualne konto w Google Suite for Education (poczta.student.pwszchelm.pl lub classroom.google.com) w formacie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Hasło startowe do indywidualnych kont studenckich ma format: XxddmmrrYy. Gdzie Xx to dwie pierwsze litery miejsca urodzenia (bez polskich znaków i pierwsza litera duża) , ddmmrr – data urodzenia studenta, Yy to dwie pierwsze litery imienia matki (bez polskich znaków i pierwsza litera duża). Np. dla studenta Żołądkiewicz Wojciech z numerem albumu 99999 urodzony 19 lutego 2000 roku w miejscowości Łódź, imię matki to Żaneta ma nadany login: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a hasło to: Lo190200Za.
 • Każdy nauczyciel akademicki PWSZ w Chełmie ma utworzone indywidualne konto w platformie w formacie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (gdzie i to pierwsza litera imienia nauczyciela, nazwisko to nazwisko nauczyciela, bez polskich "ogonków").

Każdy student oraz nauczyciel akademicki może korzystać w platformie edukacyjnej Google Suite for Education m. in. z:

 1. poczty elektronicznej (adres: poczta.student.pwszchelm.pl)
 2. dysku sieciowego (adres: dysk.student.pwszchelm.pl)
 3. kalendarza, w którym publikowane są wydarzenia (studenci po zaakceptowaniu zaproszeń z poziomu poczty elektronicznej) np. zajęcia online z użyciem Google Meet (adres: kalendarz.student.pwszchelm.pl).

Logowanie do G Suite

W przypadku problemów z użytkowaniem platformy edukacyjnej Google Suite for Education Centrum Informatyczne PWSZ w Chełmie oferuje wsparcie techniczne.

Kontakt z Centrum Informatycznym:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 82 5643722.

 

Komunikaty

KONTO POCZTOWE

 
Każdy student otrzymuje konto pocztowe w postaci

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
przykładowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła z Wirtualnej Uczelni pod adresem poczta.pwszchelm.pl

msdsStudenci Instytutu Matematyki i Informatyki mają zapewniony bezpłatny dostęp do najnowszego oprogramowania Microsoftu w ramach programu DreamSpark Premium (dawniej: MSDNAA Microsoft Developer Network Academic Alliance).

Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła z Wirtualnej Uczelni oraz następującego adresu:

* dostęp tylko dla studentów Instytutu Matematyki i Informatyki

Zarządzenie nr 74/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, stanowiącego załącznik do uchwały numer 1/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2020/2021, z wyłączeniem kierunku Pielęgniarstwo:

Semestr zimowy (01.10.2020 r. – 17.02.2021 r.)

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2020 r. – 20.12.2020 r.

Przerwa świąteczna

21.12.2020 r. – 06.01.2021 r.

Zajęcia dydaktyczne

07.01.2021 r. – 03.02.2021 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

04.02.2021 r. – 17.02.2021 r.

Przerwa międzysemestralna

18.02.2021 r. – 24.02.2021 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 28 lutego 2021 r.

Dni rektorskie

02.11.2020 r.

 
Semestr letni (25.02.2021 r. – 30.09.2021 r.)

Zajęcia dydaktyczne

25.02.2021 r. – 31.03.2021 r.

Przerwa świąteczna

01.04.2021 r. – 07.04.2021 r.

Zajęcia dydaktyczne

08.04.2021 r. – 21.06.2021 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

22.06.2021 r. – 06.07.2021 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 22 września 2021 r.

Dni rektorskie

04.06.2021 r.

 

§ 2

 1. Dzień 28 stycznia 2021 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w poniedziałki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 2. Dzień 29 stycznia 2021 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, we środy, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 3

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych określa dyrektor instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów, w tym plany studiów.

§ 4

 1. Praktyki zawodowe, ćwiczenia terenowe oraz inne zajęcia praktyczne mogą odbywać się zarówno w okresie zajęć dydaktycznych lub być organizowane w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Terminy oraz szczegółowe zasady organizacji i zaliczania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych ustala dyrektor instytutu.

§ 5

Terminy realizacji szkoleń lotniczych prowadzonych przez Centrum Lotnicze PWSZ w Chełmie dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn, określa Dyrektor Centrum Lotniczego.

§ 6

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej, wywołanej pandemią COVID-19.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
profesor PWSZ w Chełmie

 

 

Zarządzenie nr 75/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 na kierunku Pielęgniarstwo

Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, stanowiącego załącznik do uchwały numer 1/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2020/2021 na kierunku Pielęgniarstwo:

Semestr zimowy (01.10.2020 r. – 21.02.2021 r.)

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2020 r. – 20.12.2020 r.

Przerwa świąteczna

21.12.2020 r. – 06.01.2021 r.

Zajęcia dydaktyczne

07.01.2021 r. – 10.02.2021 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

11.02.2021 r. – 21.02.2021 r.

Przerwa międzysemestralna

22.02.2021 r. – 24.02.2021 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 28 lutego 2021 r.

Dni rektorskie

02.11.2020 r.

 
Semestr letni (25.02.2021 r. – 30.09.2021 r.)

Zajęcia dydaktyczne

25.02.2021 r. – 31.03.2021 r.

Przerwa świąteczna

01.04.2021 r. – 07.04.2021 r.

Zajęcia dydaktyczne

08.04.2021 r. – 21.06.2021 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

22.06.2021 r. – 06.07.2021 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 22 września 2021 r.

Dni rektorskie

04.06.2021 r.

 

§ 2

 1. Dzień 28 stycznia 2021 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w poniedziałki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 2. Dzień 29 stycznia 2021 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, we środy, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 3

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych określa Dyrektor Instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów, w tym plany studiów.

§ 4

 1. Praktyki zawodowe, ćwiczenia terenowe oraz inne zajęcia praktyczne mogą odbywać się zarówno w okresie zajęć dydaktycznych lub być organizowane w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Terminy oraz szczegółowe zasady organizacji i zaliczania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych ustala Dyrektor Instytutu.

§ 5

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej, wywołanej pandemią COVID-19.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
profesor PWSZ w Chełmie

 

 

 

Zarządzenie nr 41/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, stanowiącego załącznik do uchwały numer 2/XCIII/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2019/2020:

Semestr zimowy (01.10.2019 r. – 18.02.2020 r.)

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2019 r. – 22.12.2019 r.

Przerwa świąteczna

23.12.2019 r. – 06.01.2020 r.

Zajęcia dydaktyczne

07.01.2020 r. – 04.02.2020 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

05.02.2020 r. – 18.02.2020 r.

Przerwa międzysemestralna

19.02.2020 r. – 25.02.2020 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 29 lutego 2020 r.

Dni rektorskie

31.10.2019 r.

 
Semestr letni (26.02.2020 r. – 06.07.2020 r.)

Zajęcia dydaktyczne

26.02.2020 r. – 08.04.2020 r.

Przerwa świąteczna

09.04.2020 r. – 15.04.2020 r.

Zajęcia dydaktyczne

16.04.2020 r. – 21.06.2020 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

22.06.2020 r. – 06.07.2020 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 22 września 2020 r.

Dni rektorskie

12.06.2020 r.

 

§ 2

Dzień 4 lutego 2020 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, w poniedziałki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 3

Dzień 17 czerwca 2020 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, w piątki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 4

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych określa dyrektor instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów, w tym plany studiów.

§ 5

Terminy oraz szczegółowe zasady organizacji i zaliczania praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych ustala dyrektor instytutu.

§ 6

Terminy realizacji szkoleń lotniczych dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn, specjalizacja pilotaż samolotowy oraz pilotaż śmigłowcowy określa Dyrektor Centrum Lotniczego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
profesor PWSZ w Chełmie

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie