Komunikaty

KONTO POCZTOWE

 
Każdy student otrzymuje konto pocztowe w postaci

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
przykładowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła z Wirtualnej Uczelni pod adresem poczta.pwszchelm.pl

msdsStudenci Instytutu Matematyki i Informatyki mają zapewniony bezpłatny dostęp do najnowszego oprogramowania Microsoftu w ramach programu DreamSpark Premium (dawniej: MSDNAA Microsoft Developer Network Academic Alliance).

Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła z Wirtualnej Uczelni oraz następującego adresu:

* dostęp tylko dla studentów Instytutu Matematyki i Informatyki

Zarządzenie nr 74/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, stanowiącego załącznik do uchwały numer 1/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2020/2021, z wyłączeniem kierunku Pielęgniarstwo:

Semestr zimowy (01.10.2020 r. – 17.02.2021 r.)

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2020 r. – 20.12.2020 r.

Przerwa świąteczna

21.12.2020 r. – 06.01.2021 r.

Zajęcia dydaktyczne

07.01.2021 r. – 03.02.2021 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

04.02.2021 r. – 17.02.2021 r.

Przerwa międzysemestralna

18.02.2021 r. – 24.02.2021 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 28 lutego 2021 r.

Dni rektorskie

02.11.2020 r.

 
Semestr letni (25.02.2021 r. – 30.09.2021 r.)

Zajęcia dydaktyczne

25.02.2021 r. – 31.03.2021 r.

Przerwa świąteczna

01.04.2021 r. – 07.04.2021 r.

Zajęcia dydaktyczne

08.04.2021 r. – 21.06.2021 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

22.06.2021 r. – 06.07.2021 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 22 września 2021 r.

Dni rektorskie

04.06.2021 r.

 

§ 2

  1. Dzień 28 stycznia 2021 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w poniedziałki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
  2. Dzień 29 stycznia 2021 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, we środy, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 3

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych określa dyrektor instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów, w tym plany studiów.

§ 4

  1. Praktyki zawodowe, ćwiczenia terenowe oraz inne zajęcia praktyczne mogą odbywać się zarówno w okresie zajęć dydaktycznych lub być organizowane w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych.
  2. Terminy oraz szczegółowe zasady organizacji i zaliczania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych ustala dyrektor instytutu.

§ 5

Terminy realizacji szkoleń lotniczych prowadzonych przez Centrum Lotnicze PWSZ w Chełmie dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn, określa Dyrektor Centrum Lotniczego.

§ 6

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej, wywołanej pandemią COVID-19.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
profesor PWSZ w Chełmie

 

 

Zarządzenie nr 75/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 na kierunku Pielęgniarstwo

Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, stanowiącego załącznik do uchwały numer 1/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2020/2021 na kierunku Pielęgniarstwo:

Semestr zimowy (01.10.2020 r. – 21.02.2021 r.)

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2020 r. – 20.12.2020 r.

Przerwa świąteczna

21.12.2020 r. – 06.01.2021 r.

Zajęcia dydaktyczne

07.01.2021 r. – 10.02.2021 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

11.02.2021 r. – 21.02.2021 r.

Przerwa międzysemestralna

22.02.2021 r. – 24.02.2021 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 28 lutego 2021 r.

Dni rektorskie

02.11.2020 r.

 
Semestr letni (25.02.2021 r. – 30.09.2021 r.)

Zajęcia dydaktyczne

25.02.2021 r. – 31.03.2021 r.

Przerwa świąteczna

01.04.2021 r. – 07.04.2021 r.

Zajęcia dydaktyczne

08.04.2021 r. – 21.06.2021 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

22.06.2021 r. – 06.07.2021 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 22 września 2021 r.

Dni rektorskie

04.06.2021 r.

 

§ 2

  1. Dzień 28 stycznia 2021 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w poniedziałki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
  2. Dzień 29 stycznia 2021 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, we środy, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 3

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych określa Dyrektor Instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów, w tym plany studiów.

§ 4

  1. Praktyki zawodowe, ćwiczenia terenowe oraz inne zajęcia praktyczne mogą odbywać się zarówno w okresie zajęć dydaktycznych lub być organizowane w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych.
  2. Terminy oraz szczegółowe zasady organizacji i zaliczania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych ustala Dyrektor Instytutu.

§ 5

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej, wywołanej pandemią COVID-19.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
profesor PWSZ w Chełmie

 

 

 

Zarządzenie nr 41/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, stanowiącego załącznik do uchwały numer 2/XCIII/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2019/2020:

Semestr zimowy (01.10.2019 r. – 18.02.2020 r.)

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2019 r. – 22.12.2019 r.

Przerwa świąteczna

23.12.2019 r. – 06.01.2020 r.

Zajęcia dydaktyczne

07.01.2020 r. – 04.02.2020 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

05.02.2020 r. – 18.02.2020 r.

Przerwa międzysemestralna

19.02.2020 r. – 25.02.2020 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 29 lutego 2020 r.

Dni rektorskie

31.10.2019 r.

 
Semestr letni (26.02.2020 r. – 06.07.2020 r.)

Zajęcia dydaktyczne

26.02.2020 r. – 08.04.2020 r.

Przerwa świąteczna

09.04.2020 r. – 15.04.2020 r.

Zajęcia dydaktyczne

16.04.2020 r. – 21.06.2020 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

22.06.2020 r. – 06.07.2020 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 22 września 2020 r.

Dni rektorskie

12.06.2020 r.

 

§ 2

Dzień 4 lutego 2020 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, w poniedziałki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 3

Dzień 17 czerwca 2020 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, w piątki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 4

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych określa dyrektor instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów, w tym plany studiów.

§ 5

Terminy oraz szczegółowe zasady organizacji i zaliczania praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych ustala dyrektor instytutu.

§ 6

Terminy realizacji szkoleń lotniczych dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn, specjalizacja pilotaż samolotowy oraz pilotaż śmigłowcowy określa Dyrektor Centrum Lotniczego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
profesor PWSZ w Chełmie

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie