INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH I LOTNICTWA
I Rok II Rok III Rok IV Rok
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn - stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - stacjonarne - -
- Mechanika i Budowa Maszyn - Mechanika lotnicza Mechanika i Budowa Maszyn - Mechanika lotnicza Mechanika i Budowa Maszyn - Mechanika lotnicza
- Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynieria lotnicza Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynieria lotnicza ze specjalnością Pilotaż Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynieria lotnicza ze specjalnością Pilotaż
- - Mechanika i Budowa Maszyn - Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych -
Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn -
Budownictwo
- Budownictwo - stacjonarne - -
Budownictwo Budownictwo Budownictwo -
Elektrotechnika
- Elektrotechnika - stacjonarne Elektrotechnika - stacjonarne -
Elektrotechnika Elektrotechnika Elektrotechnika -
Podział tygodni
Aktualizacja: 16.03.2018, godz. 08:46 

INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI
I Rok II Rok III Rok
Matematyka
Matematyka specjalność: Informatyka Stosowana - stacjonarne Matematyka specjalność: Informatyka Stosowana - stacjonarne Matematyka specjalność: Informatyczna - Administrowanie Sieciowymi Systemami Komputerowymi - stacjonarne
Matematyka specjalność: Ekonomia Matematyczna - stacjonarne Matematyka specjalność: Ekonomia Matematyczna - stacjonarne Matematyka specjalność: Matematyka Ekonomiczna - stacjonarne
Pedagogika - I stopień
Pedagogika - stacjonarne Pedagogika (sp. Resocjalizacyjna z Socjoterapią - stacjonarne Pedagogika (sp. Resocjalizacyjna z Socjoterapią - stacjonarne
- Pedagogika (sp. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) - stacjonarne Pedagogika (sp. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza) - stacjonarne
Pedagogika - II stopień
Pedagogika - stacjonarne -  
Aktualizacja: 22.03.2018, godz. 11:50

 

INSTYTUT NEOFILOLOGII
I Rok II Rok III Rok
Filologia Angielska z przygotowaniem pedagogicznym
Filologia Angielska z przygotowaniem pedagogicznym - stacjonarne Filologia Angielska z przygotowaniem pedagogicznym - stacjonarne Filologia Angielska z przygotowaniem pedagogicznym - stacjonarne
Filologia Angielska (amerykanistyka)
Filologia Angielska (amerykanistyka)-stacjonarne Filologia Angielska (amerykanistyka) - stacjonarne Filologia Angielska (amerykanistyka) - stacjonarne
Filologia Słowiańska
Filologia Słowiańska - stacjonarne Filologia Słowiańska - stacjonarne   Filologia Słowiańska - stacjonarne
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - stacjonarne Stosunki Międzynarodowe - stacjonarne  Stosunki Międzynarodowe - stacjonarne
Aktualizacja: 19.02.2018, godz. 11:22

 

INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH
I Rok II Rok III Rok IV Rok
Rolnictwo
Rolnictwo-stacjonarne Rolnictwo-stacjonarne Rolnictwo-stacjonarne -
Aktualizacja: 15.03.2018, godz. 11:21

 

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH
I Rok II Rok III Rok
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo - stacjonarne Pielęgniarstwo - stacjonarne Pielęgniarstwo - stacjonarne
Aktualizacja: 11.04.2018, godz. 10:40

 

INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH
I Rok II Rok III Rok
Filologia polska
- - Filologia polska - stacjonarne
Podział tygodni
Aktualizacja: 22.02.2018, godz. 11:01