Rok akademicki 2019/2020

Zachęcamy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie do składania wniosków o stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. O przyznanie stypendium może ubiegać się osoba, która jest studentem oraz spełnia kryteria podane na stronie Urzędu Marszałkowskiego https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-pokaz?spr=518828. Wnioski należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Lubomelska 1-3 lub przesłać na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 w terminie od 14 do 31 stycznia 2020 roku.

Stypendium jest wypłacane przez okres 9 miesięcy, natomiast maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł.

 

Uchwała Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim. http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2018&book=0&position=5705

Formularz wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszalka Województwa Lubelskiego  https://liboi.lubelskie.pl/index-formularze_bin-pobierz?def=518846

Oświadczenie dla celów wypłaty Studenckiego Stypendium Marszalka Województwa Lubelskiego https://liboi.lubelskie.pl/index-formularze_bin-pobierz?def=519202

 

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie