Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących się do pracy na asystenta rodziny:

  1. osób posiadających wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i dokumentujących się co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną;
  2. osób posiadających wykształcenie średnie i dokumentujących się co najmniej 3 letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną

i spełniających wymogi określone w art.12 ust. 1, pkt. 2 - 4 w/w ustawy.

Celem szkolenia jest w szczególności:

  • przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz zapoznanie się z metodologią niezbędną do podjęcia pracy w zawodzie asystenta rodziny,
  • wzbudzenie motywacji do efektywnej pracy z rodziną,
  • przybliżenie formalno-prawnych aspektów wykonywania zawodu asystenta rodziny,
  • ogólne wzmocnienie umiejętności i kompetencji interpersonalnych niezbędnych do pracy w zawodzie asystenta rodziny.

Treści szkolenia zawarte w programie szkolenia decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 42/2012/Ar z dnia 07.02.2013 r.

 

Czas trwania: Szkolenie trwa 255 godzin (zjazdy sobota – niedziela, organizowane 2 razy w miesiącu).

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia listopad 2016 r.

Cena szkolenia: wynosi 2200 zł

Wymagane dokumenty:

 

Zgłoszenie można składać osobiście lub przysłać pocztą na adres:
PWSZ w Chełmie
Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Pocztowa 54C, p. 208
22-100 CHEŁM
telefonicznie pod nr tel. 82 565 64 72
lub na adres internetowy:

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Opłatę za kurs należy dokonać na konto podane w formularzu zgłoszeniowym.

 

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie