Tutoring - wspólnota mistrza i ucznia

Pierwsze Chełmskie Forum Tutoringu

Jest metodą dydaktyczną edukacji spersonalizowanej, której zadaniem jest rozwijanie potencjału uczniów i studentów oraz ich wewnętrznej motywacji. Metodą rozwijającą talenty i zainteresowania uczniów/studentów, pomagającą odnaleźć im swoją ścieżkę rozwoju osobistego, społecznego, edukacyjnego czy naukowego.

To więcej niż przekazanie i weryfikacja wiedzy, to nauka samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony.

Polega on na regularnych spotkaniach (tutorialach), w ramach których uczniowie/studenci samodzielnie przygotowują zadania, które są następnie omawiane z tutorem. Tutoriale to czas odkrywania wiedzy, planowania poszukiwań, snucia refleksji, odnajdywania połączeń między ideami i faktami, szukania praktycznych zastosowań naukowych odkryć.

Dla mnie osobiście tutoring to spotkanie które Jan Paweł II opisał jako proces wychowawczy. Spotkanie młodego, poszukującego człowieka z osobą znaczącą czyli świadomą swojej wychowawczej misji, która swoim życiem, taktem i wyczuciem pobudza innych do własnego rozwoju . Moim zdaniem w każdym takim spotkaniu następuje transfer wiedzy i wartości a przeżycie jakie się z nim wiąże motywuje nas do kolejnego spotkania. Zgadzam się ze słowami że tutoriale mają na celu rzucać wyzwanie zrozumieniu i przez to je poszerzać – Elżbieta Miterka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zainicjowała proces wdrożenia tutoringu jako indywidualnej oferty skierowanej bezpośrednio do studentów. Spotkanie informacyjno-organizacyjne odbyło się w czwartek 15 stycznia 2015r. o godz. 16:00 do sali nr 11 przy ul. Pocztowej 52 - budynek F. Od semestru letniego rozpoczynają się tutoriale.

Liczba studentów objętych indywidualną formą wsparcia jest niestety ograniczona ilością Tutorów, jednak prowadzimy spotkania warsztatowe dla wszystkich zainteresowanych samodoskonaleniem i chcących w przyszłości uczestniczyć w tutorialach.

Spotkania warsztatowe: wtorki od 10 II 2015 w godz. 15.00-16.30 sali nr 11 przy ul. Pocztowej 52 - budynek F

Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy do kontaktu osobistego, bądź drogą elektroniczną:

Mariusz Maciuk -
Elżbieta Miterka -
certyfikowani Tutorzy Collegium Wratislaviense