jakoscksztalcenia

Wprowadzenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Chełmie wiąże się z wymogami systemowymi, określonymi w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, a także z nieustannym dążeniem Uczelni do zachowania najwyższych standardów kształcenia. Szczególny nacisk został przy tym położony na rozwój tzw. „kultury jakości”, rozumianej jako „zbiorowa odpowiedzialność za kształcenie (uczenie się); wzorce zachowań i działań związanych z dbałością o jakość”. Dążąc do tworzenia kultury jakości, w PWSZ w Chełmie podejmowanych jest szereg działań projakościowych, które uwzględniają ogólną misję Uczelni oraz jej cele strategiczne, a przy tym stawiają w centrum tych działań traktowanego podmiotowo i indywidualnie studenta, będącego najważniejszym ogniwem procesu dydaktycznego.

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag, wyrażania opinii oraz przekazywania sugestii na temat jakości kształcenia

Internetowa Skrzynka Jakości

 


Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie