2018

7-9 października

Międzynarodowa konferencja pt. ,,Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej”

2017

16-17 października

Międzynarodowa konferencja pt. ,,Samorząd terytorialny w konstytucjach państw Europy Środkowo-Wschodniej

4-6 września

Seminarium „Synergia Nauki i przemysłu 2017”

17-18 maja

Seminarium dla operatorów FSTD

9 maja

VII Seminarium naukowe studentów Wychowanie do wartości – Powinnością i wyzwaniem

2016

29 listopada

Seminarium naukowe nt. „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”

8 listopada

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interdyscyplinarna opieka nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie”

24-25 październik

Międzynarodowa konferencja pt. ,,Samorząd terytorialny Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwoju regionalnego”

26-29 czerwca

XVIIIth Conference on Analytic Functions and Related Topics

11 maja

VI Międzynarodowe  Seminarium Naukowe dla Studentów „Aktualne problemy społeczne w oczach młodego pokolenia”

9-10 maja

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne.  Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży”

15 kwietnia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza”

13-14 kwietnia

Seminarium pt. „System jakości – rola, zadania oraz jego znaczenie dla prowadzonych w organizacji procesów”

2015

1-2 grudnia

Seminarium pt. „System zgłaszania i badania zdarzeń lotniczych”

14-15 września

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. ,,25. lecie odrodzenia samorządu. Wybory samorządowe 1990 r. w Polsce na tle przemian okresu przełomu (1989-1991)”

8-10 września

Seminarium pt. „Synergia nauki i przemysłu w zakresie procesu kształcenia programistów i operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”

1 sierpnia

Międzynarodowa konferencja „Polski ślad na księżycu. Życie i dzieło Mieczysława Grzegorz Bekkera (1905-1989)”

25-27 czerwca

Konferencja naukowa „Konwencja i kreacja w tekstach kultur”

21-22 czerwca

International Conference for Young Researchers “Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historical Fortifications”

29 maja

Konferencja naukowa „Piloci z Lubelszczyzny w obronie Wielkiej Brytanii”

22 maja

Konferencja naukowa „Szkoła Rycerska jako szczególne osiągnięcie polskiego Oświecenia w 250 rocznicę powstania”

14 maja

I studencka konferencja naukowa „Słowiańszczyzna wschodnia. Filologiczne fascynacje”

8-9 maja

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne. Praca człowieka jako kategoria edukacyjna”

12-13 luty

Konferencja naukowa  „Lubelski bursztyn – znaleziska, geologia, złoża, perspektywy”

2014

11-12 grudnia

VIII Konferencja GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce

24-27 września

Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „75 rocznica wybuchu II wojny światowej: geneza – przebieg wojny – konsekwencje”

29 czerwca – 2 lipca

XVIIth Conference on Analytic Functions and Related Topics

23-25 czerwca

Międzynarodowa konferencja naukowa „Człowiek – Media – Kultura”

4-6 czerwca

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Progressive technologies and materials in mechanical engineering” – PRO-TECH-MA 2014

2 czerwca

Seminarium pt. ,,Zastosowanie aparatury naukowo-badawczej oraz oprogramowania firmy LMS A Siemens Business w badaniach naukowych i praktyce przemysłowej”

12 maja

IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów „Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży”

9-10 maja

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne – W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”

9 kwietnia

Konferencja „Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie. Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu”

4-5 kwietnia

Międzynarodowa konferencja naukowa „Przełamywanie tabu w języku, kulturze oraz edukacji dzieci i młodzieży”

2013

29 listopada

Seminarium „Partnerstwo Wschodnie po szczycie w Wilnie – perspektywy rozwoju”

20 listopada

Ogólnopolska Konferencja Popularnonaukowa pt. „Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju”

17-18 listopada

Ist International Seminar on Analytic Functions

8 listopada

VII Konferencja GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce

20-22 czerwca

Międzynarodowa konferencja naukowa „Płeć, ciało i seksualność w języku, edukacji, kulturze i sztuce”

13 maja

III Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów ,,Uczeń z niepełnosprawnością w dobie globalizacji”

28 kwietnia

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Edukacja Wczesnoszkolna – Egzemplifikacje w Praktyce”

19 kwietnia

Seminarium pt. „Wielka Brytania, Irlandia i Dania: 40 lat od rozszerzenia WE/UE”

22 stycznia

Sympozjum naukowe nt. „Chełmszczyzna w Powstaniu Styczniowym”

2012

25-26 października

VI Konferencja GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce

13-14 września

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza”

21-23 czerwca

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komunikacja – Tradycja i Innowacje”

28 maja

Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

11 maja

Seminarium naukowe „Rozbudzanie aktywności a osiągnięcia edukacyjne dziecka”

9-10 maja

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne

2011

3 listopada

Seminarium naukowe „Nauczyciel kreatorem działań edukacyjnych”

26-29 czerwca

XVIth Conference on Analytic Functions and Related Topics

17-19 czerwca

Konferencja naukowa „Aksjologiczne aspekty dyskursu humanistycznego”

30 maja

Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów „Samotność dziecka we współczesnej rodzinie”

27 maja

Konferencja Matematyki i Informatyki Stosowanej

9-10 maja

II Międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne”

8 kwietnia

Seminarium naukowe „Etyczny wymiar relacji interpersonalnych nauczyciel – uczeń”

2010

9-10 września

V konferencja "GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce"

24-25 maja

Konferencja Naukowa ,,Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce”

9 czerwca

Studencka konferencja naukowa „Wybory samorządowe 27 maja 1990 – 20 lat samorządu terytorialnego w Chełmie i regionie”

31 maja – 1 czerwica

Konferencja międzynarodowa „Przeobrażenia w języku, kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku”

28-29 maja

IX Konferencja Informatyki Stosowanej

24-25 maja

Konferencja naukowa „Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce”

24-25 maja

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne”

12 kwietnia

Seminarium naukowe „Edukacja wczesnoszkolna – szanse i zagrożenia”

2009

24 listopada

IV Konferencja naukowa „GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce”

23 listopada

Konferencja naukowa pt. „Tradycje kolejowe Chełma” realizowana w ramach cyklu „Chełm nieznany”

5-9 lipca

XVth Conference on Analytic Functions and Related Topics

4 czerwca

Konferencja studencka „4 czerwca 1989 – w drodze do wolności”

29-30 maja

VIII Konferencja Informatyki Stosowanej

14-15 maja

Międzynarodowa konferencja naukowa „Chełm nieznany. Spór o kulturę pogranicza”

2008

27 listopada

Konferencja popularnonaukowa „Edukacja ekologiczna w ochronie przyrody”

6 listopada

III Konferencja GIS i GPS w praktyce

30-31 maja

VII Konferencja Informatyki Stosowanej

16-17 maja

Międzynarodowa konferencja naukowa „Pamięć i miejsce. Doświadczenie przeszłości na pograniczu”

2007

7-8 listopada

Seminarium MTS CAD/CAM v.7 z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

14-15 września

Konferencja metodyczna „Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych”

22-28 lipca

XIVth Conference on Analytic Functions

1-4 lipca

XIII Międzynarodowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna

24-25 czerwca

Konferencja „Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych”

31 maja – 1 czerwca

Międzynarodowa konferencja „Obsesje – Projekcje – Projekty, Forum Pograniczna”

29 maja

Konferencja „Potrzeby rozwoju regionu pod względem technik teleinformatycznych”

25-26 maja

VI Konferencja Informatyki Stosowanej

23-25 maja

Konferencja „Konserwacja i rewitalizacja architektury w zespołach i krajobrazie – ważnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego i integracji regionów przygranicznych Polski i Ukrainy”

8-9 maja

Seminarium „Budownictwo – stan obecny i perspektywy rozwoju”

19-20 kwietnia

II Konferencja GIS i GPS w praktyce

19 marca

Seminarium „Stan obecny i perspektywy rozwoju mechaniki i budowy maszyn”

2006

6 listopada

Konferencja „Rozwój Infrastruktury transportowej Chełma na tle regionu, kraju i Europy”

19-20 października

Konferencja „Znaczenie technik satelitarnych w działalności człowieka”

29-30 września

Konferencja „Rola polskich i ukraińskich ośrodków naukowych w procesie budowania partnerstwa transgranicznego”

2-5 lipca

XII Środowiskowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna

8-10 czerwca

Konferencja „Spotkania polsko-ukraińskie. Literatura. Język. Kultura”

26-27 maja

V Konferencja Informatyki Stosowanej

20-21 kwiecień

I Sympozjum GIS i GPS w praktyce

2005

30 czerwca – 3 lipca

XI Środowiskowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna

2-3 czerwca

Konferencja „Związki Mikołaja Reja z ziemią chełmską. W 500 rocznicę urodzin poety”

20-21 maja

IV Konferencja Entuzjastów Informatyki

15 luty

Seminarium „Wykorzystanie technik satelitarnych w nawigacji oraz w systemach informacji geograficznej”

2004

28-29 maja

III Konferencja Entuzjastów Informatyki

24-25 września

I Konferencja Sztuka interpretacji. Kanon literatury angielskiej

2003

23-24 maja

II Konferencja Entuzjastów Informatyki

2002

24-25 maja

I Konferencja Entuzjastów Informatyki

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie