Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Program Operacyjny: WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: 2020-01-01 do: 2021-12-31

Wartość projektu: 978 152,89 zł

 

CEL PROJEKTU:

Wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, mających na celu dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności komunikacyjnej, architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych i procedur kształcenia.

 

GRUPA DOCELOWA:

  • Kadra dydaktyczna - w tym wykładowcy zatrudnieni na stanowisku asystent, starszy wykładowca, ze stopniem naukowym/zawodowym.
  • Kadra administracyjna/zarządzająca - zatrudniona na stanowiskach merytorycznych specjalistycznych i technicznych w poszczególnych pionach struktury uczelnianej, w tym w Działach: Pomocy Materialnej, Bibliotece, Toku Studiów, Obsługi Studentów, Centrum Informatycznym, Domu Studenckim, Studium Wychowania Fizycznego, Sekretariatach, Biurze Rektora, Studium Języków Obcych, Prawnym, Zaopatrzenia, Zamówień Publicznych, Kwesturze, Promocji, Wniosków i Projektów, Ośrodku Kształcenia Lotniczego oraz Administratorzy Obiektów.

OKRES REALIZACJI:

2020-01-01 do 2021-12-31

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt przewiduje wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, mających na celu dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności komunikacyjnej, architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych i procedur kształcenia. Zakres merytoryczny wniosku wpisuje się w I model wsparcia - Ścieżkę mini i stanowi zgodny z nim zestaw działań, pozwalających na zmniejszenie barier w dostępności do edukacji na poziomie wyższym dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowane w projekcie wsparcie ma charakter kompleksowy i uniwersalny. Obejmuje wszystkie rodzaje niepełnosprawności, aby otworzyć Uczelnię na możliwie jak największą grupę osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Jest zgodne z siedmioma zasadami wsparcia edukacyjnego, przyjętego uchwałą KRASP w dn. 2 czerwca 2016 r. Docelowo jego istotą ma być: indywidualizacja, podmiotowość, rozwijanie potencjału osoby niepełnosprawnej w związku z realizowanym przez nią procesem kształcenia, racjonalność dostosowania, utrzymanie standardu akademickiego, adaptacje najbliższe standardowemu przebiegowi zajęć, równe prawa i obowiązki.

Kontakt

Projekty unijne

ico konakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

ico godzinypracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@pwszchelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@pwszchelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@pwszchelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@pwszchelm.edu.pl

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie