projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 30.06.2018

Wartość projektu: 94 455,00 zł

Cel projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji, u co najmniej 81 uczniów 3 szkół miasta Chełm  w obszarze edukacyjnym, wychowawczym, społecznych oraz ogólnokulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacji oraz logicznej argumentacji, przygotowujących do odpowiedzialnego i skutecznego działania w obszarze kultury, polityki i ekonomii.

Grupa docelowa: 

Uczennice i uczniowie Chełmskich szkół, tj.:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie – gimnazjum;

2) IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie

3) Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie

Główne działania:

Przygotowanie skryptów oraz przeprowadzenie zajęć dla 9 grup uczniów w wymiarze łącznym 540 godzin, w zakresie modułów:

  1. Paradoksy i dyskusje wokół początków i kresu świata;
  2. Paradoksy i dyskusje wokół sztuki, kultury i retoryki;
  3. Paradoksy i dyskusje wokół praw człowieka;
  4. Paradoksy i dyskusje wokół początku i kresu ludzkiego życia;
  5. Paradoksy i dyskusje wokół edukacji i wychowania.

Do pobrania:

  1. Deklaracja;
  2. Formularz zgłoszeniowy ucznia;
  3. Oświadczenie;
  4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;

 

Seminarium dla nauczycieli i uczniów - Jak uczyć filozofii 
I Międzyszkolna Debata Filozoficzna w PWSZ w Chełmie
13 czerwca 2018r. - PWSZ w Chełmie

Wydawnictwo

Skrypt dla uczniów i nauczycieli
„NIE BRODA CZYNI FILOZOFA”

Autorzy: dr hab. Paweł Skrzydlewski, dr Beata Kucharka, ks. mgr Jacek Lewicki, dr Małgorzata Łobacz, dr Aneta Paszkiewicz

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-948811-5-3

Chełm 2017

232 strony