Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony, jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na studiach I i II stopnia, na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz samorządem lokalnym. Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

 

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do studentów PWSZ w Chełmie, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

 

OKRES REALIZACJI:

do: 2019-08-31.

 

OGŁOSZENIA:

Dla studentów Dla uczelnianych opiekunów praktyk Dla instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Chełmie oraz zakładowych opiekunów praktyk

Ogłoszenie

Ogłoszenie - Rekrutacja

Deklaracja

Lista - Mechanika

Lista - Pedagogika

Lista - Stosunki Międzynarodowe

Lista - Filologia

Lista - Matematyka

Regulamin Praktyk

Regulamin Przyznawania Świadczeń

zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 4
zał. 5
zał. 6
zał. 7
zał. 8
zał. 9

Ogłoszenie

Regulamin

 

 Ogłoszenie

 Regulamin

 załącznik 1

 

 

 

Kontakt

Projekty unijne

ico konakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

ico godzinypracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@pwszchelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@pwszchelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@pwszchelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@pwszchelm.edu.pl

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie