Biuro Projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Pocztowa 54, 22-100 Chełm

pokój 203, tel. 82 564 03 01

 

Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW na drugą edycję 2019/2020 do udziału w projekcie „Akademia Młodego Inżyniera„ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze projektu do dnia 9 września 2019 r. w godz. 8.00 – 15.30.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy.

Termin egzaminu kwalifikacyjnego

W związku z zapisami projektu uczniowie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie muszą podejść do egzaminu kwalifikacyjnego.

Zainteresowani uczniowie uczestnictwem w projekcie mają możliwość wyboru JEDNEGO z trzech TERMINÓW EGZAMINU:

 • 11 września br, godzina 15:30 - 16:30;
 • 12 września br, godzina 15:30 - 16:30;
 • 13 września br, godzina 16:00 - 17:00.

MIEJSCE EGZAMINU:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
ul. Pocztowa 54,
budynek C - Instytutu Matematyki i Informatyki,
sala 108.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 265 922,44 zł

CEL PROJEKTU:

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia wśród 85 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w mieście Chełm kluczowych kompetencji i postaw, służących pobudzeniu ich kreatywności, ciekawości i chęci do poznawania wiedzy naukowej.

Dzięki wykorzystaniu kadry dydaktycznej, laboratoriów, sprzętu i aparatury PWSZ w Chełmie stworzone i przeprowadzone zostaną niekonwencjonalne moduły zajęć w przedmiocie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych, które będą impulsem do zdobycia nowych umiejętności, rozwijania pasji i talentów uczniów. Zmotywują ich do poznawania świata, zgłębiania tajników wiedzy, a w przyszłości do budowania w regionie i kraju gospodarki opartej na wiedzy.

 

GRUPA DOCELOWA:

Wsparcie obejmuje uczniów/uczennice Chełmskich szkół w wieku od 11 do 16 lat.

 

OKRES REALIZACJI:

od 01.08.2018 do 31.07.2020

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA:

Przygotowanie programów, materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie zajęć w wymiarze łącznym 100 godzin na grupę (dwie edycje; rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020) z zakresu modułu:

 • MAK: Młodzieżowa Akademia Kryminalistyczna (20 osób);
 • MAI: Młodzieżowa Akademia Informatyczna (20 osób);
 • BV: Młodzieżowa Akademia Nowoczesnych Zawodów (Bloger) (20 osób);
 • BV: Młodzieżowa Akademia Nowoczesnych Zawodów (Vloger) (20 osób);
 • MAR: Młodzieżowa Akademia Robotyki (20 osób).

 

Termin egzaminu kwalifikacyjnego 2018 - 2019

W związku z zapisami projektu uczniowie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie muszą podejść do egzaminu kwalifikacyjnego.

Zainteresowani uczniowie uczestnictwem w projekcie mają możliwość wyboru JEDNEGO z trzech TERMINÓW EGZAMINU:

 • 24 września br, godzina 15:30 - 16:30;
 • 25 września br, godzina 15:30 - 16:30;
 • 26 września br, godzina 16:00 - 17:00.

MIEJSCE EGZAMINU:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
ul. Pocztowa 54,
budynek C - Instytutu Matematyki i Informatyki,
sala 108.

Rekrutacja 2018-2019

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW do udziału w projekcie „Akademia Młodego Inżyniera„ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze projektu do dnia 21 września 2018 r. w godz. 8.00 – 15.30.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy.

     

 

 

Kontakt

Projekty unijne

ico konakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

ico godzinypracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@pwszchelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@pwszchelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@pwszchelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@pwszchelm.edu.pl

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie