HARMONOGRAMY DLA STUDENTÓW II ROK IV SEMESTR
OBOWIĄZKOWE PRAKTYKI ZAWODOWE


Przedmiot: Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
Przedmiot: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 

Program Stypendialny Studenta w Projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO DLA STUDENTÓW
biorących udział  w projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo - II edycja”

Lista osób którym przyznano stypendium
Lista rezerwowa

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 – 30.09.2023

Wartość projektu: 4 551 036,88 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 414 505,75 zł

CEL PROJEKTU:

Projekt „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo  - II edycja”  realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich.

Projekt skierowany jest do 36 studentów I roku studiów 2018/2019 I stopnia (licencjackich) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz 27 absolwentów z roku 2021 r. 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia praktycznego  na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie oraz kompetencji zawodowych i kwalifikacji absolwentów kierunku odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju przez realizację programu rozwojowego dla 36 studentów kierunku i 27 absolwentów.

Projekt wpłynie na poprawę jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych oraz poprawę jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego, a także kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji – poprzez przeciwdziałaniu luce pokoleniowej w zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz. Realizacja programu rozwojowego absolwenta będzie miała na celu wspieranie dalszej edukacji osób kończących studia i oferowanie im dodatkowego wsparcia finansowego.

 

GŁÓWNE ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU TO:

 • opracowanie i realizacja programu rozwojowego dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie oraz opracowanie i realizacja programu rozwoju absolwenta na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie,
 • uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej,
 • uzyskanie kwalifikacji w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

 

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANE BĘDĄ DZIAŁANIA TAKIE JAK:

 • Uczelniany program stypendialny dla studenta/studentki kierunku Pielęgniarstwo;
 • Finansowanie i dostosowanie jakości warunków oraz zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży;
 • Finansowanie i dostosowanie jakości warunków oraz zasad odbywania ponadprogramowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży;
 • Warsztaty z zakresu porozumiewania się z pacjentami, które obejmują: proces komunikacji, komunikację niewerbalną, komunikację werbalną, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z rozmówcą, elementy inteligencji
 • Program stypendialny absolwenta oraz dodatkowe szkolenia zawodowe:
  • Leczenie ran dla pielęgniarek,
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek,
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych,
  • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie z siedzibą przy ul. Ceramicznej 1, 22-100 Chełm;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie z siedzibą przy ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej z siedzibą przy ul. Krasnystawskiej 52, 21-010 Łęczna;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie z siedzibą przy Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa;
 • Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie z siedzibą przy ul. Wołyńskiej 11, 22-100 Chełm.

 

OKRES REALIZACJI:

od 01.02.2019 do 30.09.2023

 

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

 

 

Biuro Projektu:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Pocztowa 54, 22-100 Chełm

pokój 107, tel. 82 565 88 85

Koordynator Projektu – Agnieszka Prus, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Projekty unijne

ico konakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

ico godzinypracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@pwszchelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@pwszchelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@pwszchelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@pwszchelm.edu.pl

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie