Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2018-03-21Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniami dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmieoferta
2018-03-20Usługa szkoleniowa w związku z realizacją praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie oferta
2018-03-09Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia IR(A), ME, IR/ME loty wg wskazań przyrządów - na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmieunieważnienie
2018-03-08Naprawa silnika samolotowego Lycoming O-235-L2C oraz jego komponentów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
2018-03-07Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Stosunki międzynarodowe realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III nabórumowa
2018-02-21Usługa szkoleniowa w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 - II edycjaoferta
2018-02-21Usługa szkoleniowa w związku z realizacją zajęć praktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 - II edycjaoferta
2018-02-12Usługa edukacyjna w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 oferta
2018-02-06Usługa szkoleniowa w związku z realizacją zajęć praktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 oferta
2018-02-06Usługa szkoleniowa w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 oferta
2018-01-30Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych PWSZ w Chełmie na kierunku Optometria – II edycjaunieważnienie
2018-01-29Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Pedagogika realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III nabórumowa
2018-01-25Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Pedagogika realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycjaumowa
2018-01-17Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych PWSZ w Chełmie na kierunku Optometriaunieważnienie
2018-01-09Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Pedagogika realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowychumowa
2017-12-19Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Pielęgniarstwo realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycjaumowa
2017-12-18Ubezpieczenie statków powietrznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2017-12-11Ubezpieczenie statków powietrznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieunieważnienie
2017-12-07Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Pedagogika realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III edycjaumowa
2017-12-05Ubezpieczenie majątku i innych interesów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie umowa