Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2019-05-24Dostawa narzędzi i materiałów do stanowisk obsługowych studentów specjalności Mechanika Lotnicza w ramach programu pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” - II edycja.
2019-05-22Dostawa odzieży roboczej dla studentów kierunku Pielęgniarstwo na potrzeby realizacji praktyk zawodowych w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”unieważnienie
2019-05-22Dzierżawa statku powietrznego Cessna 152 bądź równoważnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-05-21Dostawa aktualizacji oraz licencji rocznych do usług dostępu do danych wykorzystywanych w procesie kształcenia lotniczego studentów specjalizacji Pilotaż – II edycjaoferta
2019-05-20Dostawa materiałów medycznych oraz wyrobów leczniczych na potrzeby Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-05-15Dostawa narzędzi i materiałów do stanowisk obsługowych studentów specjalności Mechanika Lotnicza w ramach programu pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”unieważnienie
2019-05-09Dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-05-09Dostawa gadżetów promocyjnych dla PWSZ w Chełmieoferta
2019-05-08Dostawa aktualizacji oraz licencji rocznych do usług dostępu do danych wykorzystywanych w procesie kształcenia lotniczego studentów specjalizacji Pilotażunieważnienie
2019-05-07Dostawa drukarek na potrzeby działalności Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmieoferta
2019-05-06Usługa cateringowa w związku z organizacją konferencji pn „Gospodarka nawozowa i wyzwania wynikające z „Programu azotanowego w Polsce” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmieoferta
2019-04-26Usługa wykonania projektów graficznych na rok 2019 dla PWSZ w Chełmieoferta
2019-04-26Usługa wykonania, montażu i demontażu banerów oraz konserwacji urządzeń wolnostojących dla PWSZ w Chełmieoferta
2019-04-25Dostawa materiałów niezbędnych do wyposażenia stanowisk obsługowych wykorzystywanych w procesie szkolenia studentów PWSZ w Chełmie objętych ścieżką kształcenia Mechanika Lotniczaoferta
2019-04-17Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni pielęgniarstwa oraz rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-04-11Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (specjalności lotnicze) PWSZ w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelnoferta
2019-04-08Dostawa książek technicznych do biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-04-05Usługa świadczenia noclegów dla uczestnika projektu „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie"oferta
2019-03-27Drukowanie książek dla PWSZ w Chełmie – II edycjaoferta
2019-03-21Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-03-21Dostawa urządzeń do wyposażenia siłowni na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego PWSZ w Chełmieoferta
2019-03-18Drukowanie książek dla PWSZ w Chełmieunieważnienie
2019-03-12Dostawa książek stanowiących pomoce dydaktyczne dla studentów objętych ścieżką kształcenia Pilotaż w PWSZ w Chełmieoferta
2019-03-12Dostawa książek bibliotecznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – II edycjaoferta
2019-03-11Dostawa oleju silnikowego wykorzystywanego do statków powietrznych przy realizacji szkolenia lotniczego studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie objętych ścieżką kształcenia Pilotażoferta