Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2019-01-22Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym PWSZ w Chełmie poprzez wyposażenie pracowni informatycznych i sal wykładowych w nowoczesny sprzęt IT z oprogramowaniem w ramach realizacji zadania pn..
2019-01-11Usługa cateringowa w związku z organizacją III Seminarium Naukowego nt. „nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” przez Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-12-21Drukowanie książki „Language-Culture-Politics. International Journal” dla PWSZ w Chełmieoferta
2018-12-20Wsparcie i asysta techniczna na utrzymanie ZSI PWSZ w Chełmie na rok 2019oferta
2018-12-13Wydrukowanie i dostawa kalendarzy na 2019 r. dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-12-13Usługa wykonania, montażu i demontażu banerów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-12-10Usługa cateringowa w związku ze spotkaniem Wigilijnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie oferta
2018-12-07Usługa prowadzenia warsztatów w ramach zajęć Akademii Bloga oraz Akademii Vloga w związku z realizacja projektu pt. „Akademia Młodego Inżyniera”oferta
2018-12-06Dostawa książek bibliotecznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieunieważnienie
2018-12-06Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby obsługi terenu lotniska PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich – II edycjaoferta
2018-12-05Prenumerata czasopism na rok 2019 na potrzeby Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-12-03Usługa przeprowadzenia warsztatów asocjacyjnych w ramach Projektu „Nowoczesna Administracja na Rzecz Rozwoju Społecznego i gospodarczego w Województwie Lubelskim”oferta
2018-11-29Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby obsługi terenu lotniska PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskichunieważnienie
2018-11-29Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć z kryminalistyki w ramach projektu „Akademia Młodego Inżyniera”oferta
2018-11-28Dostawa sprzętu rolniczego stanowiącego wyposażenie lotniska PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskichoferta
2018-11-28Dostawa zestawów kryminalistycznych dla PWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pt.: "Akademia Młodego Inżyniera"oferta
2018-11-20Dostawa materiałów warsztatowych dla PWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pt.: "Akademia Młodego Inżyniera"oferta
2018-11-09Zaproszenie do złożenia oferty - "Badanie sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok obrotowy 2018"oferta
2018-11-09Usługa cateringowa w związku z realizacją projektu pn. „Akademia Młodego Inżyniera”oferta
2018-11-05Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby PWSZ w Chełmieoferta
2018-10-22Usługa cateringowa w związku z organizacją II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarekoferta
2018-10-16Usługi cateringowe na potrzeby realizacji zajęć warsztatowych w ramach projektu pn. „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”oferta
2018-10-03Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi edukacyjne dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 – II edycjaoferta
2018-09-26Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi edukacyjne dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019oferta
2018-09-25Dostawa odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu: "Program rozwojowy PWSZ w Chełmie"oferta