Uwaga! Aktualne przetargi dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - przetargi wyświetlone poniżej są archiwalne.Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2019-08-20Usługa świadczenia noclegów dla dwóch uczestników projektu „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”unieważnienie
2019-07-26Świadczenie usługi w zakresie opiekuna uczelnianego praktyk zawodowych studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie realizowanych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”oferta
2019-07-05Usługa zarządzania ciągłą zdatnością do lotu oraz obsługą techniczną statków powietrznych będących w Organizacji Obsługowej oraz CAMO PWSZ w Chełmieoferta
2019-06-27Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (w tym pakietowej transmisji danych) wraz z dostawą urządzeń do świadczenia usług dla PWSZ w Chełmieoferta
2019-06-25Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-06-19Usługa świadczenia stacjonarnych połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, komórkowych, międzynarodowych oraz faksów na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-06-11Dostawa odzieży roboczej dla studentów kierunku Pielęgniarstwo na potrzeby realizacji praktyk zawodowych w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”oferta
2019-06-05Wykonanie i dostawa informatorów, plakatów i ulotek dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-06-03Wykonanie koncepcji funkcjonalnej oraz programu funkcjonalno-użytkowego budowy budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Zamawiającego, który ma zostać wybudowany przy ul. Prymasa St. Wyszyńskiego w Chełmieoferta
2019-05-24Dostawa narzędzi i materiałów do stanowisk obsługowych studentów specjalności Mechanika Lotnicza w ramach programu pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” - II edycjaoferta
2019-05-22Dzierżawa statku powietrznego Cessna 152 bądź równoważnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-05-22Dostawa odzieży roboczej dla studentów kierunku Pielęgniarstwo na potrzeby realizacji praktyk zawodowych w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”unieważnienie
2019-05-21Dostawa aktualizacji oraz licencji rocznych do usług dostępu do danych wykorzystywanych w procesie kształcenia lotniczego studentów specjalizacji Pilotaż – II edycjaoferta
2019-05-20Dostawa materiałów medycznych oraz wyrobów leczniczych na potrzeby Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-05-15Dostawa narzędzi i materiałów do stanowisk obsługowych studentów specjalności Mechanika Lotnicza w ramach programu pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”unieważnienie
2019-05-09Dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-05-09Dostawa gadżetów promocyjnych dla PWSZ w Chełmieoferta
2019-05-08Dostawa aktualizacji oraz licencji rocznych do usług dostępu do danych wykorzystywanych w procesie kształcenia lotniczego studentów specjalizacji Pilotażunieważnienie
2019-05-07Dostawa drukarek na potrzeby działalności Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmieoferta
2019-05-06Usługa cateringowa w związku z organizacją konferencji pn „Gospodarka nawozowa i wyzwania wynikające z „Programu azotanowego w Polsce” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmieoferta
2019-04-26Usługa wykonania, montażu i demontażu banerów oraz konserwacji urządzeń wolnostojących dla PWSZ w Chełmieoferta
2019-04-26Usługa wykonania projektów graficznych na rok 2019 dla PWSZ w Chełmieoferta
2019-04-25Dostawa materiałów niezbędnych do wyposażenia stanowisk obsługowych wykorzystywanych w procesie szkolenia studentów PWSZ w Chełmie objętych ścieżką kształcenia Mechanika Lotniczaoferta
2019-04-17Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni pielęgniarstwa oraz rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-04-11Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (specjalności lotnicze) PWSZ w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelnoferta


Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie