Usługa cateringowa w związku z organizacją II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarek