Dostawa sprzętu rolniczego stanowiącego wyposażenie lotniska PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich