Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby obsługi terenu lotniska PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich