Dostawa książek bibliotecznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie