Wydrukowanie i dostawa kalendarzy na 2019 r. dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie