Ogłoszenie o sprzedaży zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Ogłoszenie:OGŁOSZENIE
Załączniki:
  1.   Wykaz