Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie certyfikowanych kursów spawalniczych oraz zajęć warsztatowych dla studentów PWSZ w Chełmie w ramach projektu „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

Ogłoszenie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Modyfikacja ogłoszenia:Modyfikacja ogłoszenia (08.10.2018 r.)
Załączniki:
  1.   Opis przedmiotu zamówienia
  2.   Formularz ofertowy
  3.   Formularz cenowy
  4.   Wykaz osób
  5.   Wzór umowy - os. fiz.
  6.   Wzór umowy - firmy
Pytania:

Wyjaśnienia (08.10.2018 r.)

Wyjaśnienia (11.10.2018 r.)

Informacja z sesji otwarcia ofert: