Dostawa serwerów sieciowych, macierzy dyskowej oraz przełącznika i  oprogramowania dla Platformy – SmartPWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pn. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W  CHEŁMIE”

Ogłoszenie:

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ wraz z załącznikami:
  1.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  2.   Opis przedmiotu zamówienia
  3.   Formularz ofertowy
  4.   Formularz cenowy
  5.   Umowa - wzór
Pytania do SIWZ:

Pytania 1

MODYFIKACJA

Modyfikacja OGŁOSZENIA

Modyfikacja SIWZ

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja