Studium Języków Obcych:

22-100 Chełm,
ul. Wojsławicka 8b, pok. 003
tel. 82 562 06 03
Kierownik Studium: mgr Renata Jóźwiak

Dyżury:
poniedziałek 9.30 - 10.30
czwartek 9.45 - 11.15

Studium Języków Obcych prowadzi działalność dydaktyczną, której celem jest rozwijanie umiejętności językowych studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów i szkoleń, a także pracowników PWSZ w Chełmie.

Studium prowadzi lektoraty z języka angielskiego oraz z języka polskiego jako obcego. Organizuje też kursy języka angielskiego, a także kursy języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców przygotowujących się do podjęcia studiów w PWSZ w Chełmie oraz dla wszystkich zainteresowanych.

Studium Wychowania Fizycznego:

22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54 tel. 82 565 68 29

Kierownik studium: mgr Krzysztof Łoś

Dyżury:
poniedziałek, godz. 8.00 - 9.00
środa, godz. 15.00 - 16.00
piątek, godz. 8.00 - 9.00

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie